Databáza príkladov Základná škola > Číselné množiny > Desatinné čísla >
1
Číslo
Zadanie
1