Hlavná stránka Príklady Katalóg videí Doučovanie Vyhľadávanie Kontakt Vyučovanie
 
Registrácia

Skupiny príkladov Vysoká škola
  Vysoká škola  
  Matematická analýza
  Algebra
  Geometria
Zostav písomku Vynuluj písomku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
0000487 Do testu

Danka dostala v škole úlohu (učili sa o rôznych hranoloch) zostrojiť z papiera model svojej skrine. Skrinka mala rozmery: dĺžka 150 cm, výška 120 cm a hĺbka 45 cm. Mierka, podľa ktorej zostrojila model bola 2:15. Vypočítaj rozmery Dankinho modelu.

0000486 Do testu

Na kosenie trávy na obecných lúkach si starosta objednáva koscov z firmy. Jeden kosec má podľa normy pokosiť trávu na lúkach za 8 hodín. Ak by firma poslala 6 koscov pracujúcich s rovnakou výkonnosťou, koľko by im to trvalo? (výsledok uveď v hodinách a minútach)

0000485 Do testu

Peter ide na kolobežke zo školy domov priemernou rýchlosťou 9 km/h. Vypočítaj koľko kilometrov prejde touto rýchlosťou za 15 minút.

0000484 Do testu

Koľkými spôsobmi sa dajú doplniť v čísle 853*2513+  nahradiť znaky * a + ,ciframi tak , aby nové číslo  bolo deliteľné 15-mi?

0000483 Do testu

Eva sa zúčastnila behu Devín - Bratislava.Na štarte bolo 166 bežkýň. Pri vyhlasovaní výsledkov Eva zistila, že pred ňou bolo 4 krát viac bežkýň ako za ňou. Koľko bežkýň malo horšie umiestnenie ako Eva?

0000482 Do testu

Zistite najmenší počet bankoviek na vyplatenie sumy 1665 eur.

0000481 Do testu

Určte, súčet všetkých dvojciferných násobkov čísla 8.

0000480 Do testu

Určte, koľko uhlopriečok má pravidelný 6-uholník.

0000479 Do testu

Určte, koľko osí súmerností má pravidelný 6-uholník.

0000478 Do testu

Rímske číslo CLXIX zapíšeme v desiatkovej sústave ako číslo:

0000477 Do testu

Premeňte na litre 2385 cm3 je:

0000476 Do testu

Tretina čísla 252 zväčšená o 37 je:

0000475 Do testu

Nájdite všetky čísla t, ktoré vyhovujú nasledujúcej podmienke: (t + 2) . (t + 2) = 0

0000474 V teste

V akváriu tvaru kvádra s rozmermi dna 30 cm a 40 cm je 42 litrov vody. Vypočítajte obsah plôch, ktoré sú vo vode.

0000473 Do testu

Zostrojte trojuholník ABC, ak je dané: a = 6 cm, tb = 5 cm, tc = 6 cm.

0000472 Do testu

Stĺp na lepenie plagátov má tvar trojbokého hranola, ktorého podstava je pravouhlý rovnoramenný trojuholník. Jeho odvesny majú dĺžku 1,2 m. Výška stĺpa je 1,8 m. Koľko m2 tvorí plocha, na ktorú môžeme lepiť plagáty?

0000471 Do testu

Štyria chlapci si rozdelili 100 guliek. Druhý dostal o 20 % viac ako prvý, tretí o 20 guliek viac ako prvý a štvrtý dostal 0,8-krát viac guliek ako prvý. Koľko guliek dostal každý chlapec?

0000470 Do testu

Riešte rovnicu a urobte skúšku správnosti:
\left ( 4.\frac{2x-5}{5} \right )-\left ( 3.\frac{x-3}{2} \right )=\left ( 5.\frac{x-2}{3} \right )-4

0000469 Do testu

Zjednodušte výraz a určte podmienky, kedy má výraz zmysel:
\frac{4a}{2x^{2}-2y^{2}}.\left ( x^{2}+2xy+y^{2} \right )

0000468 Do testu

Doplňte chýbajúce údaje:

a. 20 000 dm2 = 2 000 000 ...

b. 0,1 m3 = ... l

c. 55 m = ... km

d. \frac{5}{6} hod = 3000 ...

e. 72 km/h = ... m/s