Hlavná stránka Príklady Katalóg videí Doučovanie Vyhľadávanie Kontakt Vyučovanie
 
Registrácia

Skupiny príkladov Vysoká škola
  Vysoká škola  
  Matematická analýza
  Algebra
  Geometria
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
0000407 Do testu

Vypočítaj koľko zaplatíme za papier na oblepenie krabičky tvaru 3-bokého hranola s podstavou pravouhlého trojuholníka, ak odvesny merajú 12cm a 1,6dm, prepona meria 200mm. Krabička je vysoká 27 cm. Za 1dm2 papiera zaplatíme 0,26€.

0000406 Do testu

Premeň:

876,3 ml .......................... litre

0,75 m3 ............................... dl

0000405 Do testu

Vypočítajte objem a povrch štvorbokého hranola vysokého 1,7 dm, ak jeho podstava je obdĺžnik s rozmermi 8cm a 13 cm.  

0000404 Do testu

Stĺp vysoký 4m má tvar hranola s podstavou kosoštvorca s hranou dlhou 80 cm   a príslušnou výškou 70 cm. Je postavený z tehál. Koľko tehál treba na jeho postavenie, ak jedna tehla má objem 1,4  dm3 ?

0000403 Do testu

Koľko metrov štvorcových polystyrénu potrebujeme na zateplenie nehnuteľnosti s rozmermi  15 x 15 m a výškou 12m?  Dom má 6 okien  s rozmermi 170 x 150 cm. Vchodové dvere majú veľkosť 250 x 170cm.

0000402 Do testu

Pilier vysoký 5m má tvar pravidelného štvorbokého hranola  s hranou dlhou 90 cm a je postavený z tehál. Koľko tehál treba na jeho postavenie, ak jedna tehla má objem 1,2  dm3 ?

0000401 Do testu

Aká je hmotnosť železnej tyče dlhej 1,2 m, ktorej prierez je lichobežník (podstava) a má rozmery a = 10 cm,    c = 8 cm, v = 6 cm. Ak vieme, že  1 m3 železa má hmotnosť 7800   kg.       

0000400 Do testu

Do knižnice kúpili 13 kníh po 19,30 €, kuchársku knihu za 12,59 € a encyklopédiu za 18,75 €. Koľko zaplatili za knihy spolu?

0000399 Do testu

Roľníkovi sa urodilo na väčšom poli 17,52 ton pšenice, na menšom 7,3 ton. O koľko ton menej pšenice zobral roľník z menšieho poľa?

0000398 Do testu

Podnikateľ sa dohodol so skupinou pracovníkov, že im za vykonanie určitej práce zaplatí 330 €. Po vykonaní práce im najprv vyplatil 124,45€, potom ešte 82,50 €. Koľko im ešte dlhuje?

0000397 Do testu

Janko mal v júni nasporených 18,20 €. Cez prázdniny si za brigádu svoje úspory zväčšil o 7,85 €. Koľko peňazí mal Janko po prázdninách?

0000396 Do testu

Obchodník mal v jednej debničke 21,35 kg jabĺk, v druhej o 9,40 kg menej. Koľko kilogramov pomarančov mal v obidvoch debničkách spolu?

0000395 Do testu

V nádrži auta bolo 35 l benzínu. Mamička spotrebovala prvý deň 18,5 litrov a druhý deň 7,1 litrov benzínu. Koľko litrov benzínu zostalo ešte v nádrži?

0000394 Do testu

V obchode mali v jednom bale 152,60 m látky. Predavačka odstrihla z tohto balu pre prvú zákazníčku 15,75 m a pre druhú zákazníčku 45m látky. Koľko metrov zostalo v bale po odstrihnutí pre obidve zákazníčky?

0000393 Do testu

Žiaci na školskom výlete išli lesom po modrej a potom ešte po žltej značke. Spolu prešli 4,55 km, z toho po modrej značke 3,09 km. Koľko kilometrov prešli turisti po žltej značke?

0000392 Do testu

V dodávkovom aute viezli 3 debny s tovarom. V jednej debne bolo 24,13 kg, v druhej 13,7 kg a v tretej bolo o 2,78 kg tovaru viac ako v druhej. Koľko kilogramov tovaru viezli v aute spolu?

0000391 Do testu

Na stavbe domu odrezali z dlhého brvna jednu časť dĺžky 3,56 m a druhú o 1,92 m dlhšiu. Akú dĺžku mali obidve odrezané časti brvna spolu?

0000390 Do testu

Jedno číslo časopisu pre modelárov stojí 1, 15 eur. Ročné predplatné za 12 čísel je 13 eur. Približne koľko ušetríš na jednom čísle pri predplatení časopisu?

0000389 Do testu

Koľko celých litrov benzínu môžeš kúpiť za 100 eur, ak jeden liter stojí 1,20 eur? Koľko peňazí ti ostane?

0000388 Do testu

Venuša sa okolo svojej osi otočí jeden raz za 243,2 dňa. Merkúr sa otočí okolo svojej osi jeden raz za 58,65 dňa. Koľkokrát rýchlejšie sa okolo svojej osi otočí Merkúr? Počítajte na dve desatinné miesta.

0000387 Do testu

Chodec prejde za hodinu približne 8,5km. Za aký čas prejde vzdialenosť 32km, ak si počas absolvovania trasy urobí dve prestávky po 30 minút? 

0000386 Do testu

Krajčírka potrebuje na ušitie sukne 1,75m látky. Koľko sukní môže ušiť, ak má 24m látky?

0000385 Do testu

Záhradník predal ovocie na trhu. Jahody predal po 1,89 eur a zarobil 51, 03 eur, hrozno predal po 2,20 eur a zarobil 94,60 eur a jablká predal po 1,30 eur a zarobil 37,70 eur. Koľko kg predal jabĺk, jahôd a hrozna? Koľko peňazí získal predajom ovocia?

0000384 Do testu

Kolárovci si kúpili 15,5m koberca. V jednej miestnosti použili 5,32m, v druhej a tretej po 4,16m a do chodby 92cm. Koľko koberca im zvýšilo?

0000383 Do testu

Matúš ide nakupovať do samoobsluhy. Má kúpiť päť litrov mlieka (po 0,78 eur), desať rožkov (po 0,6 eur), dve maslá (po 0,87eur) a štyri kilá cukru (0,94eur). Mama mu dala tri päť eurové bankovky. Koľko peňazí mu zvýšilo?

0000382 Do testu

Tomáš platil za päť zošitov 50-eurovou bankovkou. Pri platení mu vydali ešte 39,50 eur. Koľko eur stál jeden zošit?

0000381 Do testu

Diaľničná spoločnosť plánovala vybudovať 90km diaľnice. Po uplynutí jedného roka jej chýbalo vybudovať ešte 56,352km. Koľko kilometrov diaľnice vybudovala diaľničná spoločnosť priemerne každý mesiac v roku?

0000380 Do testu

Rybári plánovali na predvianočnom 15-dňovom výlove vyloviť 8,1ton vianočných kaprov. Po skončení výlovu im do splnenia plánu chýbalo 0,45ton kaprov. Koľko ton vianočných kaprov vylovili rybári priemerne každý deň?

0000379 Do testu

Alfonz dopestoval 150 melónov s priemernou hmotnosťou 2,35kg. Podarilo sa mu ich predať po 1,50€ za 1kg. Koľko utŕžil? Výsledok zaokrúhli na eura.

0000378 Do testu

Ak číslo zväčším o 0,15, dostanem číslo 0,25. Ktoré je to číslo?

0000377 Do testu

Koľko litrový je jeden pohár, ak zo sedemlitrovej nádoby nabrali 28 pohárov malinovky?

0000376 Do testu

Horský nosič vyniesol na chatu prvý deň 85,6 kg tovaru, druhý deň 93,7 kg tovaru. Koľko by musel vyniesť tretí deň, ak chcel splniť limit, ktorý bol 250 kg?

0000375 Do testu

Tono zaplatil v obchode za nákup 94,50 eur. Jožo platil o 18,70 eur viac. Koľko zaplatili spolu?

0000374 Do testu

Vypočítaj:
a) ( 75 + 38,16 + 50,1 ) : 0,3 =
b) ( 114,6 + 209,7 - 0,06) : 0,04 =
c) ( 1 243,8 – 405,05 + 328,982) : 2,7 =
d) (1 243,8 – 405,95 + 328,982) : 2,7=

0000373 Do testu

Vydeľ a urob skúšku:
a) 8,19 : 0,08 =
b) 41,3 : 0,006 =
c) 987,3 : 1,2 =
d) 65,702 : 0,15 =

0000372 Do testu

Vydeľ a zisti, či má číslo periódu.
a) 273 : 5 =
b) 43 : 7 =
c) 81 : 6 =
d) 837 : 4 =

0000371 Do testu

Vydeľ na dve desatinné miesta a urob skúšku.
a) 7:15 =
b) 6:24 =
c) 3:11=
d) 4:65 =
e) 2:8 =
f) 8:41 =
g) 14:18 =
h) 16:35 =
i) 19:54 =
j) 24:37 =
k) 65:84 =
l) 17:27 =

0000370 Do testu

Vynásob:
a) 3,2 . 8,98 =
b) 6,35 . 75,4 =
c) 7,5 . 8,27 =
d) 0,3 . 5,13 =
e) 4,876 . 78,6=
f) 8,654 . 5,67=
g) 5,765 . 6,76=
h) 45,67 . 98,8=
i) 9,54 . 3,7 =
j) 24,6 . 5,3 =
k) 0,74 . 8,5=
l) 36,4 . 2,58=

0000369 Do testu

Vynásob:
a) 98,54 . 37 =
b) 63,25 . 88 =
c) 2,546 . 44 =
d) 1,245 . 82 =
e) 3,658 . 98 =
f) 2,36 . 25 =
g) 2,145 . 39 =
h) 0,3 . 19 =
i) 3,25 . 898 =
j) 7,654 . 18 =
k) 9,3 . 84 =
l) 83, 2 . 60 =

0000368 Do testu

Vypočítaj:
a) 10,2 : 10 =
b) 132,5 : 10 =
c) 21,4 : 10 =
d) 15,48 : 10 =
e) 0,06 : 10 =
f) 6,07 : 100 =
g) 624,3 : 100 =
h) 6,1 : 100 =
i) 9 : 100 =

0000367 Do testu

Doplň správne číslo:
a) 100 . _____ = 849
b) _____ . 0,21 = 2,1
c) 4,65 . ____ = 465
d) 10 . _____ = 122,5
e) 3,4 . _____ = 340
f) 1000 . ____ = 80
g) 100 . _____ = 9
h) 54 . _____ = 5400
i) 2,88 . _____ = 28,8

0000366 Do testu

Vynásob:
2,569 . 100 =
2,5 . 100 =
9,55 . 100 =
5,48 . 100 =
0,3 . 10 =
0,55 . 10 =
8,59 . 1000 =
0,32 . 1000 =

0000365 Do testu

Aké čísla sa skrývajú pod písmenami? Ak všetko vypočítaš písmenká odpovedajúce jednotlivým hodnotám dosaď do tajničiek?
a) 3,567 + M = 9,1
b) 12,07 + A = 14,7
c) O + 3457,23 = 3500,1
d) Z + 23,891 = 67,08
e) 43,006 – C = 45 – 17,06
f) E -0,56 = 5,6 – 0,056
g) 1234,567 = 12345,67 – U
h) 0,067 + B = 0,103
i) 650,43 – I = 456,73108

0000364 Do testu

Pre každé číslo urči, koľko chýba k najbližšiemu celému číslu.
a) 6,18 - _________
c) 13,72 - _________
e) 0,49 - ________
b) 38, 51 - ________
d) 182,09 - ________
f) 47,5 - ________

0000363 Do testu

Vypočítaj:
a) 632,8 – 29,6 – 33,1 =
b) 715,6 – 12,9 – 42,8 =
c) 820, 9 – 31,3 – 54,5 =
d) 914,3 – 77,4 -20,5 =
e) 954,87 – 6,23 – 54,9 =
f) 718, 35 – 9,8 - 64,27 =
g) 658,3- 212,4 – 54,9 =
h) 219,35 – 42,54 – 38,62 =
i) 1 615,33 – 25,214 – 3,8 =

0000362 Do testu

Vypočítaj:
a) 0,12 + (0,501 + 3,28) =
b) 3,7 + 5,78 + 16 + 2,68 + 15,04 =
c) 56,2 + (170 + 45,31) =
d) (204,3 + 77,21) + (33,85 + 4,832) =
e) (127,4 + 8,25) + 6,008 =
f) 6,397 + 12,5 + 9,63 + 58 =
g) 5,36 + 7,89 + 580 + 236 +0,028 =
h) 15 +12,369 + 0,45 + 780 =

0000361 Do testu

Nájdi dve čísla, ktoré môžeme dosadiť do nerovnice.
a) 7,2 ˂ x ˂ 7,9
b) 50,9 ˂ x ˂ 51
c) 328,44˂ x ˂ 329, 45
d) 6 381, 53 ˂ x ˂ 6 381, 535

0000360 Do testu

Z troch znakov zakrúžkuj vždy iba ten správny.
a) 4,26 > = < 8,07
b) 1,29 > = < 4,5
c) 0,9 > = < 0,900
d) 10,16 > = < 10,61
e) 0,92 > = < 0,9
f) 2,5 > = < 2,05
g) 5,704 > = < 5,74
h) 1,016 > = < 1,061
i) 6,08 > = < 6,080

0000359 Do testu

Doplň číslice tak, aby zápisy boli správne.
a) 2,893 < 2,8__6
b) 64,__8 > 64,78
c) 14,5 >14, __
d) 4,2 ˂ __, 29
e) 3,5__4 > 3,5__3
f) 23,05 = 2__, __5
g) 18, 9 = 18, 9__
h) 0, 2 > __, 107
i) __8, 4 > 19,89
j) __, __7 > 19,01

0000358 Do testu

Načrtni číselnú os a vyrieš nasledujúce úlohy.
a) Nájdi na číselnej osi všetky čísla, ktoré sú od čísla 10,5 vzdialené o 0,9.
b) Od ktorých čísel je číslo 21,3 rovnako ďaleko, ako sú od seba vzdialené čísla 5,1 a 8,1?
c) Koľko prirodzených čísel leží medzi číslami 2,1 a 5,8?

0000357 Do testu

Jedného slnečného dňa sa Janko rozhodol, že navštívi svoju babku. Cesta k babke nie je taká hocijaká prechádzka. Vzdialenosť medzi Jankovým a babkiným domom je rovných 10 km. Prejsť 10 km nie je žiadna hračka, preto si Janko cestou urobil niekoľko zastávok. Odpočinul si na 250 m, 2 000 m, 3,5 km, 5 750 m, 700 000 cm, 8 250 m a 9 km. Znázorni tieto zastávky na číselnej osi.

0000356 Do testu

Vyznač na číselnej osi čísla.
A = 0,2
B = 3,8
C = 2,5
D = 6,0
E = 5,4
F = 2,8
G = 0,9
H = 4,7

0000355 Do testu

Napíš číslo, ktoré má na mieste desiatok dvojku, na mieste jednotiek číslicu dvakrát väčšiu ako na mieste desiatok, na mieste desatín má číslicu o 2 väčšiu ako číslice na mieste desiatok a jednotiek spolu a na mieste stotín má najväčšiu číslicu deliteľnú dvomi.

0000354 Do testu

a) V čísle 82, 019 je číslica 9 na mieste ___________________
b) V čísle 1, 237 je číslica 3 na mieste ____________________
c) V čísle 76, 012 je číslica 6 na mieste ___________________
d) V čísle 12, 278 924 je číslica 4 na mieste ________________
e) V čísle 671, 095 je číslica 0 na mieste ___________________

0000353 Do testu

a) V čísle 4, 209 je na mieste stotín číslica: ____
b) V čísle 10, 812 je na mieste desatín číslica: ___
c) V čísle 7, 651 043 je na mieste desaťtisícin číslica: ___
d) V čísle 4, 216 je na mieste stotín číslica: _____
e) V čísle 91, 894 53 je na mieste tisícin číslica: _____

0000352 Do testu

Číslo zapíš v rozvinutom desatinnom zápise:
a) 34,405
b) 200,09
c) 5,789
d) 0,00328
e) 12,08
f) 781,298 6

0000351 Do testu

Zapíš ako desatinné číslo:
a) 3 .100 + 2. 10 + 7 . 1 + 8 . 0,1 + 4 . 0,001=
b) 1 . 100 + 3 . 1 + 6 . 0,1 + 8 . 0,01 =
c) 9 . 10000 + 6 . 10 + 2 . 1+ 3 .0,001 =

0000350 Do testu

Je dané číslo 452,056:
a) Napíš dané číslo slovom: _____________________________________________________
b) Uveď, na akom mieste stojí číslica 2:___________________________________________
c) Uveď, na akom mieste stojí číslica 0:____________________________________________
d) Aká číslica sa nachádza na mieste stoviek? _______________________________________
e) Na akom mieste stojí najväčšia číslica v tomto čísle? _______________________________

0000349 Do testu

Vyber nepravdivé tvrdenia.
a) Dvanásť celých dvadsaťpäť desaťtisícin sa píše 12, 0025.
b) Dvanásť celých tridsaťdeväť stotín sa píše 12, 039.
c) Štrnásť celých sedemdesiatdva stotisícin sa píše 14, 007 2.
d) Jedenásť celých dve tisíciny sa píše 11, 002.
e) Stotridsať celých nula desatín sa píše 130,00.
f) Tri celé sedemstopäťdesiatdva tisícin sa píše 30, 752.
g) Šesťdesiattri desaťtisícin sa píše 0, 063.
h) Tri stotisíciny sa píše 0, 000 03

0000348 Do testu

Napíš desatinné číslo, ktoré má:
a) na mieste tisícin 8, na mieste desiatok 5, na mieste stoviek 4, na mieste stotín 2, na mieste desatín 0 a na mieste jednotiek 9 : ____________________
b) na mieste tisícin 8, na mieste desiatok 5, na mieste stoviek 4, na mieste stotín 2, na mieste desatín 0 a na mieste jednotiek 9 : ________________________
c) na mieste jednotiek 5, na mieste desatín 0, na mieste desiatok 3 a na mieste stotín 7. ______________

0000347 Do testu

Napíš číslo, ktoré má:
a) 4 desiatky, 7 jednotiek, 2 desatiny, 6 stotín :
b) 8 desiatok, 1 jednotku, 2 desatiny, 7stotín :
c) 5 desiatok, 7 tisícin, 8 tisícok a 4 stotiny:
d) 9 tisícok, 5 desatín, 6 jednotiek, 8 stotín:
e) 3 desiatky, 6 jednotiek, 0 desatín, 8 stotín a 7 tisícin:
f) 6 desiatok, 5 desaťtisícin, 2 jednotky, 7 stotín, 4 desatiny, 3 tisíciny

0000346 Do testu

Napíš desatinné čísla
a) osemdesiatjeden celých sedem stotín
b) sto celých štyridsaťdva tisícin
c) jedna celá šesť tisícin
d) dvadsať celých päť tisícin
e) nula celých štyridsaťdva stotín
f) tisícsedem celých tri stotiny
g) dvadsaťpäť celých sedem desatín
h) štyri celé sedemsto stotisícin
i) dvanásť celých päť stotín
j) tri celé dve desatiny
k) nula celých dvadsaťosem desaťtisícin
l) trinásť tisícin
m) šesť celých sedemnásť stotín
n) dvadsaťdeväť celých štyri stotiny

0000345 Do testu

Po koľko eur sa musíme zložiť v práci 5 kolegovia, ak si chceme objednať tri syrové pizze v akcii za celkovú sumu 8,25 eur?

0000344 Do testu

Koľko stál pôvodne LCD televízor, ak po Vianociach zlacnel hneď dvakrát? Najprv o 10,25, potom o 12,6 a nová cena bola 445 eur.

0000343 Do testu

Mama poslala Zdena na nákup ovocia, dala mu 10 eurovú bankovku. Zvyšok z nákupu mu mal ostať ako vreckové. Koľko peňazí získal Zdeno po zaplatení všetkých položiek? Kupoval banány za 1,09; jablká za 0,89; melón za 3,58; broskyne za 1,99 a hrozno za 1,5.

0000342 Do testu

Škola nakúpila do súťaže ceny: štyri knihy po 10,26, tri kalkulačky po 12,5 a dve tenisové rakety po 24,89. Koľko peňazí minula na súťaž?

0000341 Do testu

Juraj sa balil na výlet. Zistil, že nemá potraviny a odišiel si ich nakúpiť. V košíku mal 2 horalky po 0,29; 3 džúsiky po 0,33 a 1 bagetu po 1,9. Koľko platil pri pokladni?

0000340 Do testu

Lenka išla na nákup vianočných darčekov, mala nasporené 50 eur. Kúpila darčeky pre mamu za 14,3 eur, otca za 12,9 eur a sestru za 15,89 eur. Koľko peňazí jej zostalo?

0000339 Do testu

Ivan a Vlado sa dohodli, že si na spoločnú narodeninovú párty kúpia darčeky do 15 eur. Obaja nakupovali v športových potrebách. Ivanovi vydali 2,36 a Vladovi 2,3. Kto z nich mal drahší nákup?

0000338 Do testu

Katka si v obchodnom centre vybrala v januári jeden pekný svetrík. Nemala však dostatok peňazí a nemohla si ho kúpiť okamžite. Čakala, kým si nedošetrí peniaze, ešte jeden mesiac. Dovtedy svetrík zlacnel o 2,96 eur a kúpila si ho napokon za 13,52. Aká bola pôvodná cena svetríka?

0000337 Do testu

Pán Novák dochádza každý pracovný deň do práce a z práce autobusom. Za cestu neplatí v hotovosti, ale dopravnou kartou. Za jednu cestu sa mu z karty odpočíta 78 centov. Pred prvou jazdou v pondelok ráno mal na karte kredit 5 eur a 20 centov. Na koľko jázd mu vydrží kredit ?

0000336 Do testu

Do mesta prišli kolotoče a aj Andrej by sa išiel rád povoziť.
Otec mu dal 4 eurá. Andrej ich chcel čo najlepšie minúť a tak si pozrel, koľko stoja jazdy na kolotočoch :
1. KOLOTOČ – jazda 40 centov
2. KOLOTOČ – jazda 65 centov
3. KOLOTOČ – jazda 70 centov
Andrej striedal kolotoče stále dookola, pokiaľ mal peniaze.
Koľkokrát sa odviezol na každom kolotoči ?
Koľko centov by mu chýbalo, ak by sa chcel na každom kolotoči odviezť aspoň 4-krát ?

0000335 Do testu

Mama povedala Petrovi, že za každú jednotku z matematiky dostane 50 centov, za dvojku 25 centov, za trojku 10 centov.
Ale ak dostane horšiu známku, potom musí vrátiť peniaze za predchádzajúce dve jednotky.
Počas jedného mesiaca nazbieral Peter nasledujúce známky : 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 2, 1, 1, 3, 5.
Koľko si Peter „zarobil“ za celý mesiac ?

0000334 Do testu

Peter išiel na nákup do obchodu. Mama mu dala peniaze. Všetky boli mince – eurá a centy. Mal jednu mincu v hodnote 2 €, štyri mince v hodnote 1 €, päť 50 – centových mincí, sedem 20- centových mincí, šesť 10-centových mincí, deväť 5-centových mincí, osem 2-centových mincí a štyri 1-centové mince.
a) Koľko eur a koľko centov niesol Peter do obchodu ?
b) V obchode urobil nákup : kúpil 5 rožkov po 8 centov, 1 chlieb za 73 centov, 3 malinovky po 33 centov, 1 kávu za 66 centov, vajcia za 86 centov.
Koľko platil Peter za nákup ?

0000333 Do testu

Vypočítaj:
a) 300 + 60 + 7 + 0,5 + 0,04 =
b) 9 000 + 7 + 0,03 =
c) 500 + 10 + 0,4 + 0,03 =
d) 40 + 0,07 =
e) 0,9 + 0,07 + 0,06 + 0,04 =
f) 3 + 0,5 + 0,17 + 0,06 =

0000332 Do testu

Po koľko sa musíte zložiť traja priatelia, ak si kúpite spoločne:
a/ nanukovú tortu za 2,04
b/ džús za 1,26
c/ cukríky za 1,53
d/ melón za 3,84

0000331 Do testu

Koľko zaplatíš, ak kupuješ všetkého dvojnásobok?
a) horalka po 0,39€
b) tričko po 3,99€
c) nanuk po 1,07€
d) chipsy po 0,86€

0000330 Do testu

Vypočítaj tvoj zostatok zo 100 eur po zaplatení nákupu:
a) 100 – 3,55 =
b) 100 – 14,78 =
c) 100 – 5,61 – 20,99 =
d) 100 – 33,04 – 2,99 =
e) 100 – 56,35 – 0,07 =

0000329 Do testu

Sčítaj dané položky v nákupe a uveď výslednú sumu:
a) 14,55 + 23,07 =
b) 9,01 + 0,99 =
c) 132,32 + 8,88 =
d) 104,07 + 3,34 + 1,5 =
e) 2,99 + 3,99 + 63,48 =

0000328 Do testu

V cukrárni ponúkali tieto zákusky: veterník za 0,66€, roládu za 0,58€, špic za 0,48€ a jahodový rez za 0,39€. Bonifác si kúpil 4 veterníky, 6 rezov a 8 špicov. Žofia si kúpila z každého druhu po 3 zákusky. Koľko zaplatil Bonifác a koľko Žofia? Koľko zaplatili spolu?

0000327 Do testu

Janko kúpil pizzu so 6 kúskami po 0,45€ a dve kofoly po 1,25€. Koľko zaplatil za celý nákup?

0000326 Do testu

Mirko si kúpil v papiernictve potreby do školy za 12,6€ a v predajni potravín desiatu za 3,74€. Koľko € mal pred nákupom, ak mu v peňaženke zostalo 11,70€?

0000325 Do testu

Otec kúpil na narodeniny svojim deťom knihy. Zdenke kúpil knihu za 24,60€ a Milošovi kúpil knihu o 6,70€ drahšiu. Koľko € zaplatil otec za obe knihy?

0000324 Do testu

Vypočítaj, koľko kto zaplatil za školské potreby, ak pero stálo 0,40 €, zošit A5 stál 0,55 €, ceruzka 0,20 €, guma 0,30 €, pravítko 0,70 €

a) Adam si kúpil 3 zošity, ceruzku a gumu
b)Peťo si kúpil pero, ceruzku, gumu a 2 zošity
c)Tomáš si kúpil 5 zošitov
d)Danka si kúpila pravítko, 2 perá a 4 zošity
e)Lenka si kúpila z každého tovaru po 2 kusy
f) Zuzka si kúpila pravítko, 2 ceruzky a 1 zošit

0000323 Do testu

Zapíš desatinným číslom:

a) 4 € 50 centov
b) 23€ 75 centov
c) 206€ 20 centov
d) 6 € 40 centov
e) 15 € 80 centov
f) 49€ 100 centov
g) 4€ 52 centov
h) 49€ 105 centov
i) 78€ 23 centov
j) 12€ 436 centov

0000322 Do testu

Zapíš v eurách :

1. 2 centy - ______,
2. 17 centov - ______,
3. 62 centov - ______,
4. 99 centov- ______

0000321 Do testu

Porovnaj teploty:
1. 37,5° ___ 35,7°C
2. 39,0°C ___ 39°
3. 38,9° ____ 39,1°C

0000320 Do testu

Vyznač na stupnici teplomera tieto teploty:27, 6°C ; 20,3°C ; 24,1°; 26,5°; 22,4°C; 19,9°C

0000319 Do testu

Zostrojte trojuholník ABC podľa predpisu a napíšte zadanie úlohy.

1)AB; \left | AB \right | = 5 cm
2) \overrightarrow{AX}; \left | \measuredangle BAX \right |=\alpha =75^{0}

3)  k; k(A; 4 cm)
4) 
C;C\in k\cap \overrightarrow{AX}
5)trojuholník ABC (sus)

0000318 Do testu

Zostrojte trojuholník ABC, ak  a = b =  4 cm, c = 5 cm podľa návodu :
 

1. AB;  |AB|  = 5 cm

     2. k1;  k1(A; 4 cm)

     3. k2;  k2(B; 4 cm)

     4. C;C\in k_{1}\cap k_{2}

        5. trojuholník ABC (sss)

0000317 Do testu

Pozemok má tvar pravouhlého lichobežníka s rozmermi a = 240 m, c = 110 m, d = 160 m (kolmé rameno). Vypočítajte jeho plošnú výmeru.

0000316 Do testu

Podlaha kuchyne s obývacou izbou má rozmery 8,9 m a 7,5 m. Koľko m2 podlahovej krytiny potrebuje rodina kúpiť, ak na každých 10 m2 musí kúpiť o 1 m2 krytiny naviac.

0000315 Do testu

Kvetinový záhon má tvar rovnostranného trojuholníka s dĺžkou strany 2,5 m. Mama vysádza po jeho obvode ruže. Koľko kríkov ruží mama potrebuje, keď kríky vysádza v rovnakej vzdialenosti 50 cm od seba?

0000314 Do testu

Kvôli výstavbe diaľnice bol vyrúbaný pás lesa dlhý 3,4 km a široký 25 m. Koľko hektárov lesa by sa ušetrilo. Keby diaľnica viedla mimo lesa?

0000313 Do testu

Narysuj rovnoramenný lichobežník ABDC, ak a = 6cm, v = 5 cm, β = 60°. (náčrt, postup, konštrukcia)

0000312 Do testu

Slnečnicové pole tvaru lichobežníka sa nachádza medzi dvoma rovnobežnými cestami, ktoré sú od seba vzdialené 230 m. Dĺžky rovnobežných strán poľa sú 255 m a 274 m. Koľko ton slnečnice sa približne urodí na tomto poli, ak je hektárový výnos 2,25 tony?

0000311 Do testu

Záhrada pri škole má tvar trojuholníka, ktorého najdlhšia strana je 65 m a výška  prislúchajúca k tejto strane je 280 dm dlhá. Aká je rozloha záhrady?

0000310 Do testu

Zostroj rovnobežník ABCD, ak je dané: a = 5 cm; b = 3 cm; e = 70 mm. (rozbor, náčrt, postup, konštrukcia, skúška).

0000309 Do testu

Vypočítaj veľkosti zvyšných vnútorných a vonkajších uhlov trojuholníka ABC, keď poznáš: β=64°40´, α´=95°30´. Urč typ trojuholníka podľa veľkosti uhlov.

0000308 Do testu

Lesná škôlka má tvar rovnobežníka s dĺžkami strán 106 m a 86 m. Výška prislúchajúca k dlhej strane je 67 m. Aká je výmera ?