Hlavná stránka Príklady Katalóg videí Doučovanie Vyhľadávanie Kontakt Vyučovanie
 
Registrácia

Skupiny príkladov Vysoká škola
  Vysoká škola  
  Matematická analýza
  Algebra
  Geometria
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
0000427 Do testu

Bazén má rozmery 120 cm hĺbka, šírka 3m, dĺžka 5m. Koľko m3 vody treba na naplnenie bazéna do výšky vody  90cm?

0000426 Do testu

Narysuj kružnicu k(S;3 cm) a bod M , ktorý je od S vzdialený 8,5cm. Použitím Talesovej kružnice narysuj dotyčnice ku kružnici k prechádzajúce bodom M.

0000425 Do testu
  1. Zjednoduš: (5m-2n+4)-(4n-m)+(8-3m+4n)=
  2. Vypočítaj hodnotu výrazu 3.x+4 pre hodnotu x=-5
  3. Zaskresli s súradnicovom systéme bod \left [ -1;1 \right ]
0000424 Do testu

Vypočítaj obsah kosodĺžnika, ak jeho strana le dlhá 14,5 cm a jeho výška je 3 cm?

0000423 Do testu

Vypočítaj:

  1. (-5)+2.(-6)-(-3)=
  2. nájdi opačné číslo k číslu - 1,23
  3. 2\tfrac{2}{3}-\left ( \frac{5}{7} \right )=
  4. Aké číslo si myslým? Keď k nemu pripočítam 28 dostanem 16?
0000422 Do testu

Jedno číslo školského časopisu stojí 1,25 eura. Stačila Zuzke 20 eurovka na zaplatenie predplatného na celý školský rok, ktorý trvá 10 mesiacov. Ak áno, koľko eur jej vydala pani učiteľka naspäť?

0000421 Do testu

Rozdiel čísel 132,56 a 28,01 vynásobte 100 a tento súčin vydeľte číslom 0,3.

0000420 Do testu

Z každých 100 l mlieka sa vyrobí 3,8 kg masla. Koľko kilogramov masla sa vyrobí z 1 litra mlieka?

0000419 Do testu

Koľko krokov dĺžky 0,72 cm urobí Milan na trase 1000cm?

0000418 Do testu

V obchode, ktorý skrachoval stál pôvodne istý tovar 8,9 eur. Najskôr zlacnel o 1,9. Neskôr zlacnel ešte raz o 1,9. Za akú cenu ho predávali napokon?

0000417 Do testu

Michal si robil sám nákup na desiatu. Kúpil si 3 rožky po 0,05 eur a 1 croissant po 0,54 eur. Koľko zaplatil za drobný nákup?

0000416 Do testu

Namiesto plánovanej dennej výroby kobercov 978,525 metrov vyrobili o 89,74 viac. Koľko metrov kobercov vyrobili v daný deň?

0000415 Do testu

Od ktorého čísla musíme odpočítať 12,083, aby sme dostali číslo 189,26?

0000414 Do testu

Šperkovnica je tvaru štvorbokého hranola s podstavou rovnoramenného lichobežníka so stranami a = 15 cm, b = 9 cm, c = 10 cm, v = 7,4 cm. Koľko látky treba na obtiahnutie šperkovnice, ak jej výška je 7 cm?

0000413 Do testu

Aká je výška hranola s podstavou pravouhlého  trojuholníka s odvesnami 8 cm a 10 cm a s objemom 0,098 dm3.

0000412 Do testu

Vypočítaj povrch pravidelného 5-bokého hranola s obsahom  podstavy 60 dm2, ak dĺžka hrany dolnej podstavy je 4 dm. Výška hranola je 1,3 m.

0000411 Do testu

Koľko litrov vody je v bazéne tvaru kvádra s rozmermi a= 3,6 m; b = 1,9 m a hĺbka 1,5 m, ak je naplnený len do troch štvrtín svojho objemu?

0000410 Do testu

4-boký hranol má objem 648 cm3. Lichobežník, ktorý je jeho podstavou, má rozmery a = 10 cm, c = 8 cm, v = 6 cm. Vypočítaj výšku hranola

0000409 Do testu

Vypočítaj povrch pravidelného 3-bokého hranola s hranou podstavy dĺžky 8,5 dm a príslušnou výškou 6 dm. Výška hranola je 1,4 m.

0000408 Do testu

Tyč má tvar pravidelného šesťbokého hranola s objemom 32,4 dm3. Aký je obsah podstavy, ak tyč je dlhá 350 cm? /zaokrúhli na jednotky/

0000407 Do testu

Vypočítaj koľko zaplatíme za papier na oblepenie krabičky tvaru 3-bokého hranola s podstavou pravouhlého trojuholníka, ak odvesny merajú 12cm a 1,6dm, prepona meria 200mm. Krabička je vysoká 27 cm. Za 1dm2 papiera zaplatíme 0,26€.

0000406 Do testu

Premeň:

876,3 ml .......................... litre

0,75 m3 ............................... dl

0000405 Do testu

Vypočítajte objem a povrch štvorbokého hranola vysokého 1,7 dm, ak jeho podstava je obdĺžnik s rozmermi 8cm a 13 cm.  

0000404 Do testu

Stĺp vysoký 4m má tvar hranola s podstavou kosoštvorca s hranou dlhou 80 cm   a príslušnou výškou 70 cm. Je postavený z tehál. Koľko tehál treba na jeho postavenie, ak jedna tehla má objem 1,4  dm3 ?

0000403 Do testu

Koľko metrov štvorcových polystyrénu potrebujeme na zateplenie nehnuteľnosti s rozmermi  15 x 15 m a výškou 12m?  Dom má 6 okien  s rozmermi 170 x 150 cm. Vchodové dvere majú veľkosť 250 x 170cm.

0000402 Do testu

Pilier vysoký 5m má tvar pravidelného štvorbokého hranola  s hranou dlhou 90 cm a je postavený z tehál. Koľko tehál treba na jeho postavenie, ak jedna tehla má objem 1,2  dm3 ?

0000401 Do testu

Aká je hmotnosť železnej tyče dlhej 1,2 m, ktorej prierez je lichobežník (podstava) a má rozmery a = 10 cm,    c = 8 cm, v = 6 cm. Ak vieme, že  1 m3 železa má hmotnosť 7800   kg.       

0000400 Do testu

Do knižnice kúpili 13 kníh po 19,30 €, kuchársku knihu za 12,59 € a encyklopédiu za 18,75 €. Koľko zaplatili za knihy spolu?

0000399 Do testu

Roľníkovi sa urodilo na väčšom poli 17,52 ton pšenice, na menšom 7,3 ton. O koľko ton menej pšenice zobral roľník z menšieho poľa?

0000398 Do testu

Podnikateľ sa dohodol so skupinou pracovníkov, že im za vykonanie určitej práce zaplatí 330 €. Po vykonaní práce im najprv vyplatil 124,45€, potom ešte 82,50 €. Koľko im ešte dlhuje?

0000397 Do testu

Janko mal v júni nasporených 18,20 €. Cez prázdniny si za brigádu svoje úspory zväčšil o 7,85 €. Koľko peňazí mal Janko po prázdninách?

0000396 Do testu

Obchodník mal v jednej debničke 21,35 kg jabĺk, v druhej o 9,40 kg menej. Koľko kilogramov pomarančov mal v obidvoch debničkách spolu?

0000395 Do testu

V nádrži auta bolo 35 l benzínu. Mamička spotrebovala prvý deň 18,5 litrov a druhý deň 7,1 litrov benzínu. Koľko litrov benzínu zostalo ešte v nádrži?

0000394 Do testu

V obchode mali v jednom bale 152,60 m látky. Predavačka odstrihla z tohto balu pre prvú zákazníčku 15,75 m a pre druhú zákazníčku 45m látky. Koľko metrov zostalo v bale po odstrihnutí pre obidve zákazníčky?

0000393 Do testu

Žiaci na školskom výlete išli lesom po modrej a potom ešte po žltej značke. Spolu prešli 4,55 km, z toho po modrej značke 3,09 km. Koľko kilometrov prešli turisti po žltej značke?

0000392 Do testu

V dodávkovom aute viezli 3 debny s tovarom. V jednej debne bolo 24,13 kg, v druhej 13,7 kg a v tretej bolo o 2,78 kg tovaru viac ako v druhej. Koľko kilogramov tovaru viezli v aute spolu?

0000391 Do testu

Na stavbe domu odrezali z dlhého brvna jednu časť dĺžky 3,56 m a druhú o 1,92 m dlhšiu. Akú dĺžku mali obidve odrezané časti brvna spolu?

0000390 Do testu

Jedno číslo časopisu pre modelárov stojí 1, 15 eur. Ročné predplatné za 12 čísel je 13 eur. Približne koľko ušetríš na jednom čísle pri predplatení časopisu?

0000389 Do testu

Koľko celých litrov benzínu môžeš kúpiť za 100 eur, ak jeden liter stojí 1,20 eur? Koľko peňazí ti ostane?

0000388 Do testu

Venuša sa okolo svojej osi otočí jeden raz za 243,2 dňa. Merkúr sa otočí okolo svojej osi jeden raz za 58,65 dňa. Koľkokrát rýchlejšie sa okolo svojej osi otočí Merkúr? Počítajte na dve desatinné miesta.

0000387 Do testu

Chodec prejde za hodinu približne 8,5km. Za aký čas prejde vzdialenosť 32km, ak si počas absolvovania trasy urobí dve prestávky po 30 minút? 

0000386 Do testu

Krajčírka potrebuje na ušitie sukne 1,75m látky. Koľko sukní môže ušiť, ak má 24m látky?

0000385 Do testu

Záhradník predal ovocie na trhu. Jahody predal po 1,89 eur a zarobil 51, 03 eur, hrozno predal po 2,20 eur a zarobil 94,60 eur a jablká predal po 1,30 eur a zarobil 37,70 eur. Koľko kg predal jabĺk, jahôd a hrozna? Koľko peňazí získal predajom ovocia?

0000384 Do testu

Kolárovci si kúpili 15,5m koberca. V jednej miestnosti použili 5,32m, v druhej a tretej po 4,16m a do chodby 92cm. Koľko koberca im zvýšilo?

0000383 Do testu

Matúš ide nakupovať do samoobsluhy. Má kúpiť päť litrov mlieka (po 0,78 eur), desať rožkov (po 0,6 eur), dve maslá (po 0,87eur) a štyri kilá cukru (0,94eur). Mama mu dala tri päť eurové bankovky. Koľko peňazí mu zvýšilo?

0000382 Do testu

Tomáš platil za päť zošitov 50-eurovou bankovkou. Pri platení mu vydali ešte 39,50 eur. Koľko eur stál jeden zošit?

0000381 Do testu

Diaľničná spoločnosť plánovala vybudovať 90km diaľnice. Po uplynutí jedného roka jej chýbalo vybudovať ešte 56,352km. Koľko kilometrov diaľnice vybudovala diaľničná spoločnosť priemerne každý mesiac v roku?

0000380 Do testu

Rybári plánovali na predvianočnom 15-dňovom výlove vyloviť 8,1ton vianočných kaprov. Po skončení výlovu im do splnenia plánu chýbalo 0,45ton kaprov. Koľko ton vianočných kaprov vylovili rybári priemerne každý deň?

0000379 Do testu

Alfonz dopestoval 150 melónov s priemernou hmotnosťou 2,35kg. Podarilo sa mu ich predať po 1,50€ za 1kg. Koľko utŕžil? Výsledok zaokrúhli na eura.

0000378 Do testu

Ak číslo zväčším o 0,15, dostanem číslo 0,25. Ktoré je to číslo?

0000377 Do testu

Koľko litrový je jeden pohár, ak zo sedemlitrovej nádoby nabrali 28 pohárov malinovky?

0000376 Do testu

Horský nosič vyniesol na chatu prvý deň 85,6 kg tovaru, druhý deň 93,7 kg tovaru. Koľko by musel vyniesť tretí deň, ak chcel splniť limit, ktorý bol 250 kg?

0000375 Do testu

Tono zaplatil v obchode za nákup 94,50 eur. Jožo platil o 18,70 eur viac. Koľko zaplatili spolu?

0000374 Do testu

Vypočítaj:
a) ( 75 + 38,16 + 50,1 ) : 0,3 =
b) ( 114,6 + 209,7 - 0,06) : 0,04 =
c) ( 1 243,8 – 405,05 + 328,982) : 2,7 =
d) (1 243,8 – 405,95 + 328,982) : 2,7=

0000373 Do testu

Vydeľ a urob skúšku:
a) 8,19 : 0,08 =
b) 41,3 : 0,006 =
c) 987,3 : 1,2 =
d) 65,702 : 0,15 =

0000372 Do testu

Vydeľ a zisti, či má číslo periódu.
a) 273 : 5 =
b) 43 : 7 =
c) 81 : 6 =
d) 837 : 4 =

0000371 Do testu

Vydeľ na dve desatinné miesta a urob skúšku.
a) 7:15 =
b) 6:24 =
c) 3:11=
d) 4:65 =
e) 2:8 =
f) 8:41 =
g) 14:18 =
h) 16:35 =
i) 19:54 =
j) 24:37 =
k) 65:84 =
l) 17:27 =

0000370 Do testu

Vynásob:
a) 3,2 . 8,98 =
b) 6,35 . 75,4 =
c) 7,5 . 8,27 =
d) 0,3 . 5,13 =
e) 4,876 . 78,6=
f) 8,654 . 5,67=
g) 5,765 . 6,76=
h) 45,67 . 98,8=
i) 9,54 . 3,7 =
j) 24,6 . 5,3 =
k) 0,74 . 8,5=
l) 36,4 . 2,58=

0000369 Do testu

Vynásob:
a) 98,54 . 37 =
b) 63,25 . 88 =
c) 2,546 . 44 =
d) 1,245 . 82 =
e) 3,658 . 98 =
f) 2,36 . 25 =
g) 2,145 . 39 =
h) 0,3 . 19 =
i) 3,25 . 898 =
j) 7,654 . 18 =
k) 9,3 . 84 =
l) 83, 2 . 60 =

0000368 Do testu

Vypočítaj:
a) 10,2 : 10 =
b) 132,5 : 10 =
c) 21,4 : 10 =
d) 15,48 : 10 =
e) 0,06 : 10 =
f) 6,07 : 100 =
g) 624,3 : 100 =
h) 6,1 : 100 =
i) 9 : 100 =

0000367 Do testu

Doplň správne číslo:
a) 100 . _____ = 849
b) _____ . 0,21 = 2,1
c) 4,65 . ____ = 465
d) 10 . _____ = 122,5
e) 3,4 . _____ = 340
f) 1000 . ____ = 80
g) 100 . _____ = 9
h) 54 . _____ = 5400
i) 2,88 . _____ = 28,8

0000366 Do testu

Vynásob:
2,569 . 100 =
2,5 . 100 =
9,55 . 100 =
5,48 . 100 =
0,3 . 10 =
0,55 . 10 =
8,59 . 1000 =
0,32 . 1000 =

0000365 Do testu

Aké čísla sa skrývajú pod písmenami? Ak všetko vypočítaš písmenká odpovedajúce jednotlivým hodnotám dosaď do tajničiek?
a) 3,567 + M = 9,1
b) 12,07 + A = 14,7
c) O + 3457,23 = 3500,1
d) Z + 23,891 = 67,08
e) 43,006 – C = 45 – 17,06
f) E -0,56 = 5,6 – 0,056
g) 1234,567 = 12345,67 – U
h) 0,067 + B = 0,103
i) 650,43 – I = 456,73108

0000364 Do testu

Pre každé číslo urči, koľko chýba k najbližšiemu celému číslu.
a) 6,18 - _________
c) 13,72 - _________
e) 0,49 - ________
b) 38, 51 - ________
d) 182,09 - ________
f) 47,5 - ________

0000363 Do testu

Vypočítaj:
a) 632,8 – 29,6 – 33,1 =
b) 715,6 – 12,9 – 42,8 =
c) 820, 9 – 31,3 – 54,5 =
d) 914,3 – 77,4 -20,5 =
e) 954,87 – 6,23 – 54,9 =
f) 718, 35 – 9,8 - 64,27 =
g) 658,3- 212,4 – 54,9 =
h) 219,35 – 42,54 – 38,62 =
i) 1 615,33 – 25,214 – 3,8 =

0000362 Do testu

Vypočítaj:
a) 0,12 + (0,501 + 3,28) =
b) 3,7 + 5,78 + 16 + 2,68 + 15,04 =
c) 56,2 + (170 + 45,31) =
d) (204,3 + 77,21) + (33,85 + 4,832) =
e) (127,4 + 8,25) + 6,008 =
f) 6,397 + 12,5 + 9,63 + 58 =
g) 5,36 + 7,89 + 580 + 236 +0,028 =
h) 15 +12,369 + 0,45 + 780 =

0000361 Do testu

Nájdi dve čísla, ktoré môžeme dosadiť do nerovnice.
a) 7,2 ˂ x ˂ 7,9
b) 50,9 ˂ x ˂ 51
c) 328,44˂ x ˂ 329, 45
d) 6 381, 53 ˂ x ˂ 6 381, 535

0000360 Do testu

Z troch znakov zakrúžkuj vždy iba ten správny.
a) 4,26 > = < 8,07
b) 1,29 > = < 4,5
c) 0,9 > = < 0,900
d) 10,16 > = < 10,61
e) 0,92 > = < 0,9
f) 2,5 > = < 2,05
g) 5,704 > = < 5,74
h) 1,016 > = < 1,061
i) 6,08 > = < 6,080

0000359 Do testu

Doplň číslice tak, aby zápisy boli správne.
a) 2,893 < 2,8__6
b) 64,__8 > 64,78
c) 14,5 >14, __
d) 4,2 ˂ __, 29
e) 3,5__4 > 3,5__3
f) 23,05 = 2__, __5
g) 18, 9 = 18, 9__
h) 0, 2 > __, 107
i) __8, 4 > 19,89
j) __, __7 > 19,01

0000358 Do testu

Načrtni číselnú os a vyrieš nasledujúce úlohy.
a) Nájdi na číselnej osi všetky čísla, ktoré sú od čísla 10,5 vzdialené o 0,9.
b) Od ktorých čísel je číslo 21,3 rovnako ďaleko, ako sú od seba vzdialené čísla 5,1 a 8,1?
c) Koľko prirodzených čísel leží medzi číslami 2,1 a 5,8?

0000357 Do testu

Jedného slnečného dňa sa Janko rozhodol, že navštívi svoju babku. Cesta k babke nie je taká hocijaká prechádzka. Vzdialenosť medzi Jankovým a babkiným domom je rovných 10 km. Prejsť 10 km nie je žiadna hračka, preto si Janko cestou urobil niekoľko zastávok. Odpočinul si na 250 m, 2 000 m, 3,5 km, 5 750 m, 700 000 cm, 8 250 m a 9 km. Znázorni tieto zastávky na číselnej osi.

0000356 Do testu

Vyznač na číselnej osi čísla.
A = 0,2
B = 3,8
C = 2,5
D = 6,0
E = 5,4
F = 2,8
G = 0,9
H = 4,7

0000355 Do testu

Napíš číslo, ktoré má na mieste desiatok dvojku, na mieste jednotiek číslicu dvakrát väčšiu ako na mieste desiatok, na mieste desatín má číslicu o 2 väčšiu ako číslice na mieste desiatok a jednotiek spolu a na mieste stotín má najväčšiu číslicu deliteľnú dvomi.

0000354 Do testu

a) V čísle 82, 019 je číslica 9 na mieste ___________________
b) V čísle 1, 237 je číslica 3 na mieste ____________________
c) V čísle 76, 012 je číslica 6 na mieste ___________________
d) V čísle 12, 278 924 je číslica 4 na mieste ________________
e) V čísle 671, 095 je číslica 0 na mieste ___________________

0000353 Do testu

a) V čísle 4, 209 je na mieste stotín číslica: ____
b) V čísle 10, 812 je na mieste desatín číslica: ___
c) V čísle 7, 651 043 je na mieste desaťtisícin číslica: ___
d) V čísle 4, 216 je na mieste stotín číslica: _____
e) V čísle 91, 894 53 je na mieste tisícin číslica: _____

0000352 Do testu

Číslo zapíš v rozvinutom desatinnom zápise:
a) 34,405
b) 200,09
c) 5,789
d) 0,00328
e) 12,08
f) 781,298 6

0000351 Do testu

Zapíš ako desatinné číslo:
a) 3 .100 + 2. 10 + 7 . 1 + 8 . 0,1 + 4 . 0,001=
b) 1 . 100 + 3 . 1 + 6 . 0,1 + 8 . 0,01 =
c) 9 . 10000 + 6 . 10 + 2 . 1+ 3 .0,001 =

0000350 Do testu

Je dané číslo 452,056:
a) Napíš dané číslo slovom: _____________________________________________________
b) Uveď, na akom mieste stojí číslica 2:___________________________________________
c) Uveď, na akom mieste stojí číslica 0:____________________________________________
d) Aká číslica sa nachádza na mieste stoviek? _______________________________________
e) Na akom mieste stojí najväčšia číslica v tomto čísle? _______________________________

0000349 Do testu

Vyber nepravdivé tvrdenia.
a) Dvanásť celých dvadsaťpäť desaťtisícin sa píše 12, 0025.
b) Dvanásť celých tridsaťdeväť stotín sa píše 12, 039.
c) Štrnásť celých sedemdesiatdva stotisícin sa píše 14, 007 2.
d) Jedenásť celých dve tisíciny sa píše 11, 002.
e) Stotridsať celých nula desatín sa píše 130,00.
f) Tri celé sedemstopäťdesiatdva tisícin sa píše 30, 752.
g) Šesťdesiattri desaťtisícin sa píše 0, 063.
h) Tri stotisíciny sa píše 0, 000 03

0000348 Do testu

Napíš desatinné číslo, ktoré má:
a) na mieste tisícin 8, na mieste desiatok 5, na mieste stoviek 4, na mieste stotín 2, na mieste desatín 0 a na mieste jednotiek 9 : ____________________
b) na mieste tisícin 8, na mieste desiatok 5, na mieste stoviek 4, na mieste stotín 2, na mieste desatín 0 a na mieste jednotiek 9 : ________________________
c) na mieste jednotiek 5, na mieste desatín 0, na mieste desiatok 3 a na mieste stotín 7. ______________