Hlavná stránka Príklady Katalóg videí Doučovanie Vyhľadávanie Kontakt Vyučovanie
 
Registrácia

Skupiny príkladov Vysoká škola
  Vysoká škola  
  Matematická analýza
  Algebra
  Geometria
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
0000447 Do testu

Turisti prešli prvý deň štvrtinu cesty, druhý deň pätinu cesty, tretí deňprešli 2 šestiny cesty a posledný deň prešli 13 km. Aká dlhá bola cesta?

0000446 Do testu

Skupina troch dievčat vyhrala v prírodovednej súťaži 30€. Kamila Magda a Zuzka si výhru rozdelili podľa svojich výkonov v pomere 3:4:5 . Ktorá ma koľko eur?

0000445 Do testu

Vypočítaj rovnicu a urob skúšku správnosti: 

\frac{7y - 1}{3}+\frac{5+3y}{2}=5y+6 

0000444 Do testu

Vypočítaj rovnicu a urob skúšku správnosti: (z-3).(z+2)-(z+2).(z-4)=7

0000443 Do testu

Aká je pravdepodobnosť, že pri  hode dvomi hracími kockami padne súčet väčší  ako  9?

0000442 Do testu

Kopula hvezdárne má tvar polgule s priemerom d=8m. Vypočítajte cenu za natretie jej povrchu, ak natretie 1m2 stojí 0,5€.

0000441 Do testu

Otec pozbiera jahody sám za 6 hodín, syn za 9 hodín. Ako dlho im to bude trvať spolu, ak otec príde synovi na pomoc po troch hodinách?

0000440 Do testu

Z chaty vyšla prvá skupina turistov o 10:00 rýchlosťou 8 km/h. Druhá vyšla za nimi o tridsať minút neskôr, rýchlosťou 12 km/h. Za aký 

   čas a koľko km od chaty doženie prvú skupinu?

0000439 Do testu

Rieš rovnicu:

\left ( 5x-4 \right )^{2}-\left ( 5-3x \right )^{2}=\left ( 3-4x \right )^{2}

0000438 Do testu

Riešte rovnicu:

\frac{5x+1}{6}-\frac{7x-3}{8}=1-\frac{3x-1}{4}

 

0000437 Do testu

Janko používa na internete svoje meno, ktoré vytvoril z písmen svojho mena. koľko najviac pokusov potrebuješ na jeho uhádnutie, ak vieš , že sa začína písmenom A?

0000436 Do testu

Narysuj lichobežník pre ktorý platí: a=9 cm, b=5cm, e=6cm, d=4cm.

0000435 Do testu

Vypočítaj aritmetický priemer čísel 14;3;8;7 .

0000434 Do testu

Na štart šprintu sa postaví 6 pretekárov. Koľkými spôsobmi možno obsadiť prvé tri miesta?

0000433 Do testu

Obdlžníkový záhon má obvod 5,8m a dĺžku jednej strany 80 cm. Aký je jeho obsah v m2? Aká je dĺžka jeho jednej strany?

0000432 Do testu

Zostroj trojuholník ak sú dané nasledovné hodnoty strana c=6 cm, a=5cm, b=4cm.

0000431 Do testu

Vypočítaj:

 1.      3,72 . 100=
 2.      15,027 - 14,927=
 3.      12,3 : 0,4=
 4.      1001,01 + 1010,10=
0000430 Do testu

V trojuholníku poznáme dva vnútorné uhly o veľkosti 36 a 75 stupňov. Vypočítaj, koľko meria tretí vnútorný uhol.

0000429 Do testu

Nájdi všetky delitele čísla 56.

0000428 Do testu

Do zlosovania sme umiestnili 4 červené, 5 zelených a 6 žltých guličiek. Aká je pravdepodobnosť, že pri prvom ťahu vytiahneme žltú guličku?

0000427 Do testu

Bazén má rozmery 120 cm hĺbka, šírka 3m, dĺžka 5m. Koľko m3 vody treba na naplnenie bazéna do výšky vody  90cm?

0000426 Do testu

Narysuj kružnicu k(S;3 cm) a bod M , ktorý je od S vzdialený 8,5cm. Použitím Talesovej kružnice narysuj dotyčnice ku kružnici k prechádzajúce bodom M.

0000425 Do testu
 1. Zjednoduš: (5m-2n+4)-(4n-m)+(8-3m+4n)=
 2. Vypočítaj hodnotu výrazu 3.x+4 pre hodnotu x=-5
 3. Zaskresli s súradnicovom systéme bod \left [ -1;1 \right ]
0000424 Do testu

Vypočítaj obsah kosodĺžnika, ak jeho strana le dlhá 14,5 cm a jeho výška je 3 cm?

0000423 Do testu

Vypočítaj:

 1. (-5)+2.(-6)-(-3)=
 2. nájdi opačné číslo k číslu - 1,23
 3. 2\tfrac{2}{3}-\left ( \frac{5}{7} \right )=
 4. Aké číslo si myslým? Keď k nemu pripočítam 28 dostanem 16?
0000422 Do testu

Jedno číslo školského časopisu stojí 1,25 eura. Stačila Zuzke 20 eurovka na zaplatenie predplatného na celý školský rok, ktorý trvá 10 mesiacov. Ak áno, koľko eur jej vydala pani učiteľka naspäť?

0000421 Do testu

Rozdiel čísel 132,56 a 28,01 vynásobte 100 a tento súčin vydeľte číslom 0,3.

0000420 Do testu

Z každých 100 l mlieka sa vyrobí 3,8 kg masla. Koľko kilogramov masla sa vyrobí z 1 litra mlieka?

0000419 Do testu

Koľko krokov dĺžky 0,72 cm urobí Milan na trase 1000cm?

0000418 Do testu

V obchode, ktorý skrachoval stál pôvodne istý tovar 8,9 eur. Najskôr zlacnel o 1,9. Neskôr zlacnel ešte raz o 1,9. Za akú cenu ho predávali napokon?

0000417 Do testu

Michal si robil sám nákup na desiatu. Kúpil si 3 rožky po 0,05 eur a 1 croissant po 0,54 eur. Koľko zaplatil za drobný nákup?

0000416 Do testu

Namiesto plánovanej dennej výroby kobercov 978,525 metrov vyrobili o 89,74 viac. Koľko metrov kobercov vyrobili v daný deň?

0000415 Do testu

Od ktorého čísla musíme odpočítať 12,083, aby sme dostali číslo 189,26?

0000414 Do testu

Šperkovnica je tvaru štvorbokého hranola s podstavou rovnoramenného lichobežníka so stranami a = 15 cm, b = 9 cm, c = 10 cm, v = 7,4 cm. Koľko látky treba na obtiahnutie šperkovnice, ak jej výška je 7 cm?

0000413 Do testu

Aká je výška hranola s podstavou pravouhlého  trojuholníka s odvesnami 8 cm a 10 cm a s objemom 0,098 dm3.

0000412 Do testu

Vypočítaj povrch pravidelného 5-bokého hranola s obsahom  podstavy 60 dm2, ak dĺžka hrany dolnej podstavy je 4 dm. Výška hranola je 1,3 m.

0000411 Do testu

Koľko litrov vody je v bazéne tvaru kvádra s rozmermi a= 3,6 m; b = 1,9 m a hĺbka 1,5 m, ak je naplnený len do troch štvrtín svojho objemu?

0000410 Do testu

4-boký hranol má objem 648 cm3. Lichobežník, ktorý je jeho podstavou, má rozmery a = 10 cm, c = 8 cm, v = 6 cm. Vypočítaj výšku hranola

0000409 Do testu

Vypočítaj povrch pravidelného 3-bokého hranola s hranou podstavy dĺžky 8,5 dm a príslušnou výškou 6 dm. Výška hranola je 1,4 m.

0000408 Do testu

Tyč má tvar pravidelného šesťbokého hranola s objemom 32,4 dm3. Aký je obsah podstavy, ak tyč je dlhá 350 cm? /zaokrúhli na jednotky/

0000407 Do testu

Vypočítaj koľko zaplatíme za papier na oblepenie krabičky tvaru 3-bokého hranola s podstavou pravouhlého trojuholníka, ak odvesny merajú 12cm a 1,6dm, prepona meria 200mm. Krabička je vysoká 27 cm. Za 1dm2 papiera zaplatíme 0,26€.

0000406 Do testu

Premeň:

876,3 ml .......................... litre

0,75 m3 ............................... dl

0000405 Do testu

Vypočítajte objem a povrch štvorbokého hranola vysokého 1,7 dm, ak jeho podstava je obdĺžnik s rozmermi 8cm a 13 cm.  

0000404 Do testu

Stĺp vysoký 4m má tvar hranola s podstavou kosoštvorca s hranou dlhou 80 cm   a príslušnou výškou 70 cm. Je postavený z tehál. Koľko tehál treba na jeho postavenie, ak jedna tehla má objem 1,4  dm3 ?

0000403 Do testu

Koľko metrov štvorcových polystyrénu potrebujeme na zateplenie nehnuteľnosti s rozmermi  15 x 15 m a výškou 12m?  Dom má 6 okien  s rozmermi 170 x 150 cm. Vchodové dvere majú veľkosť 250 x 170cm.

0000402 Do testu

Pilier vysoký 5m má tvar pravidelného štvorbokého hranola  s hranou dlhou 90 cm a je postavený z tehál. Koľko tehál treba na jeho postavenie, ak jedna tehla má objem 1,2  dm3 ?

0000401 Do testu

Aká je hmotnosť železnej tyče dlhej 1,2 m, ktorej prierez je lichobežník (podstava) a má rozmery a = 10 cm,    c = 8 cm, v = 6 cm. Ak vieme, že  1 m3 železa má hmotnosť 7800   kg.       

0000400 Do testu

Do knižnice kúpili 13 kníh po 19,30 €, kuchársku knihu za 12,59 € a encyklopédiu za 18,75 €. Koľko zaplatili za knihy spolu?

0000399 Do testu

Roľníkovi sa urodilo na väčšom poli 17,52 ton pšenice, na menšom 7,3 ton. O koľko ton menej pšenice zobral roľník z menšieho poľa?

0000398 Do testu

Podnikateľ sa dohodol so skupinou pracovníkov, že im za vykonanie určitej práce zaplatí 330 €. Po vykonaní práce im najprv vyplatil 124,45€, potom ešte 82,50 €. Koľko im ešte dlhuje?

0000397 Do testu

Janko mal v júni nasporených 18,20 €. Cez prázdniny si za brigádu svoje úspory zväčšil o 7,85 €. Koľko peňazí mal Janko po prázdninách?

0000396 Do testu

Obchodník mal v jednej debničke 21,35 kg jabĺk, v druhej o 9,40 kg menej. Koľko kilogramov pomarančov mal v obidvoch debničkách spolu?

0000395 Do testu

V nádrži auta bolo 35 l benzínu. Mamička spotrebovala prvý deň 18,5 litrov a druhý deň 7,1 litrov benzínu. Koľko litrov benzínu zostalo ešte v nádrži?

0000394 Do testu

V obchode mali v jednom bale 152,60 m látky. Predavačka odstrihla z tohto balu pre prvú zákazníčku 15,75 m a pre druhú zákazníčku 45m látky. Koľko metrov zostalo v bale po odstrihnutí pre obidve zákazníčky?

0000393 Do testu

Žiaci na školskom výlete išli lesom po modrej a potom ešte po žltej značke. Spolu prešli 4,55 km, z toho po modrej značke 3,09 km. Koľko kilometrov prešli turisti po žltej značke?

0000392 Do testu

V dodávkovom aute viezli 3 debny s tovarom. V jednej debne bolo 24,13 kg, v druhej 13,7 kg a v tretej bolo o 2,78 kg tovaru viac ako v druhej. Koľko kilogramov tovaru viezli v aute spolu?

0000391 Do testu

Na stavbe domu odrezali z dlhého brvna jednu časť dĺžky 3,56 m a druhú o 1,92 m dlhšiu. Akú dĺžku mali obidve odrezané časti brvna spolu?

0000390 Do testu

Jedno číslo časopisu pre modelárov stojí 1, 15 eur. Ročné predplatné za 12 čísel je 13 eur. Približne koľko ušetríš na jednom čísle pri predplatení časopisu?

0000389 Do testu

Koľko celých litrov benzínu môžeš kúpiť za 100 eur, ak jeden liter stojí 1,20 eur? Koľko peňazí ti ostane?

0000388 Do testu

Venuša sa okolo svojej osi otočí jeden raz za 243,2 dňa. Merkúr sa otočí okolo svojej osi jeden raz za 58,65 dňa. Koľkokrát rýchlejšie sa okolo svojej osi otočí Merkúr? Počítajte na dve desatinné miesta.