Databáza príkladov Základná škola > Mocniny a odmocniny >
1
Číslo
Zadanie
1