Hlavná stránka Príklady Katalóg videí Doučovanie Vyhľadávanie Kontakt Vyučovanie
 
Registrácia

Skupiny príkladov Základná škola
  Základná škola  
  Prirodzené čísla
  Desatinné čísla
  Zlomky
  Záporné čísla
  Premena jednotiek
  Rovnice a nerovnice
  Percentá a pomery
  Mocniny a odmocniny
  Výrazy
  Stereometria
  Geometria
  Planimetria
  Kombinatorika
  Pravdepodobnosť a štatistika
  Podľa ročníkov
1
0000468 Do testu

Doplňte chýbajúce údaje:

a. 20 000 dm2 = 2 000 000 ...

b. 0,1 m3 = ... l

c. 55 m = ... km

d. \frac{5}{6} hod = 3000 ...

e. 72 km/h = ... m/s

0000406 Do testu

Premeň:

876,3 ml .......................... litre

0,75 m3 ............................... dl

0000172 Do testu

Premeň 1 km  a 330 m na metre.

0000042 Do testu

Nahraď znak # tak, aby boli nasledujúce tvrdenia pravdivé:
a) 2 m2 je rovnaký obsah ako # dm2
b) 500 # je rovnaká obsah ako 5 a
c) 1 ha je rovnaký obsah ako # m2
d) 60 000 m2 je rovnaký obsah ako # ha

0000041 Do testu

Premeň:
a) 400 cm2 na dm2              d) 30 cm2 40 mm2  na mm2
b) 3 m2 na dm2                    e) 9 m2 8 dm2 na dm2
c) 500 mm2 na cm2              f) 7 m2  20 cm2  na cm2

0000037 Do testu

Vyber rozmery, ktoré môže mať obdĺžnik s obvodom  20 cm:
a) 1 cm a 19 cm       b) 1 cm a 20 cm       c) 2 cm a 8 cm        d) 4 cm a 6 cm

0000032 Do testu

Ktorá dĺžka je väčšia?
a) 6 m alebo 460 cm                             f) 45 cm alebo 2 dm 3 cm
b) 2 m alebo 23 dm                              g) 96 mm alebo 4 cm
c) 8 m alebo 812 cm                            h) 12 mm alebo 1 cm 2 mm
d) 12 m alebo 115 dm                           i) 26 cm alebo 2 dm 7 cm
e) 9 m alebo 889 cm

0000031 Do testu

Premeň:
a) 1 m 2 dm na centimetre            g) 4 m 6 cm na milimetre
b) 2 km 45 m na metre                  h) 180 mm na centimetre
c) 2 cm 6 mm na milimetre            i) 400 cm na metre
d) 1 km 330 m na metre                j) 3000 m na kilometre
e) 60 mm na centimetre                k) 3 km 50 m na metre
f) 2 m 1 cm na centimetre             l) 40 cm na decimetre
 

0000016 Do testu

Premeň jednotky dĺžky na jednotky uvedené v zátvorke : 85 m (dm)

0000015 Do testu

Premeň jednotky dĺžky na jednotky uvedené v zátvorke : 365 cm (mm).