Hlavná stránka Príklady Katalóg videí Doučovanie Vyhľadávanie Kontakt Vyučovanie
 
Registrácia

Skupiny príkladov Základná škola
  Základná škola  
  Prirodzené čísla
  Desatinné čísla
  Zlomky
  Záporné čísla
  Premena jednotiek
  Rovnice a nerovnice
  Percentá a pomery
  Mocniny a odmocniny
  Výrazy
  Stereometria
  Geometria
  Planimetria
  Kombinatorika
  Pravdepodobnosť a štatistika
  Podľa ročníkov
1 2
0000485 Do testu

Peter ide na kolobežke zo školy domov priemernou rýchlosťou 9 km/h. Vypočítaj koľko kilometrov prejde touto rýchlosťou za 15 minút.

0000470 Do testu

Riešte rovnicu a urobte skúšku správnosti:
\left ( 4.\frac{2x-5}{5} \right )-\left ( 3.\frac{x-3}{2} \right )=\left ( 5.\frac{x-2}{3} \right )-4

0000462 Do testu

Ktoré najmenšie celé číslo je riešením nerovnice 8(0,6 – y) < 24,2 – 7y?

0000461 Do testu

Vyriešte rovnicu urobte skúšku: 2 ( 3x – 1 ) + 7 = 7x + 2

0000454 Do testu

Auto prešlo cestu z M do K dlhú 360 km. Na spiatočnej ceste z K do M šofér zvýšil rýchlosť o 1/3 pôvodnej rýchlosti, preto mu cesta späť trvala o 1 hodinu a 15 minút kratšie. Aká bola pôvodná rýchlosť auta?

0000451 Do testu

Ktoré dve za sebou idúce prirodzené čísla majú tú vlastnosť, že rozdiel ich druhých mocnín sa rovná 15?

0000449 Do testu

O ktorej hodine vyšli autá z 2 miest X a Y, ktoré sú vzdialené 320km, ak sa stretli o 14:45 vo vzdialenosti 140km od mesta X a ak obidve autá išli rýchlosťou 

0000448 Do testu

Motorka idúca priemernou rýchlosťou  vyšla z Brna po diaľnici o 09:00. O 20 minút neskôr za ňou vyšlo auto priemernou rýchlosťou . Kedy dobehne auto motorku a ako ďaleko od Brna to bude?

0000447 Do testu

Turisti prešli prvý deň štvrtinu cesty, druhý deň pätinu cesty, tretí deňprešli 2 šestiny cesty a posledný deň prešli 13 km. Aká dlhá bola cesta?

0000445 Do testu

Vypočítaj rovnicu a urob skúšku správnosti: 

\frac{7y - 1}{3}+\frac{5+3y}{2}=5y+6 

0000444 Do testu

Vypočítaj rovnicu a urob skúšku správnosti: (z-3).(z+2)-(z+2).(z-4)=7

0000441 Do testu

Otec pozbiera jahody sám za 6 hodín, syn za 9 hodín. Ako dlho im to bude trvať spolu, ak otec príde synovi na pomoc po troch hodinách?

0000440 Do testu

Z chaty vyšla prvá skupina turistov o 10:00 rýchlosťou 8 km/h. Druhá vyšla za nimi o tridsať minút neskôr, rýchlosťou 12 km/h. Za aký 

   čas a koľko km od chaty doženie prvú skupinu?

0000439 Do testu

Rieš rovnicu:

\left ( 5x-4 \right )^{2}-\left ( 5-3x \right )^{2}=\left ( 3-4x \right )^{2}

0000438 Do testu

Riešte rovnicu:

\frac{5x+1}{6}-\frac{7x-3}{8}=1-\frac{3x-1}{4}

 

0000241 Do testu

Vypočítaj rovnicu a urob skúšku správnosti: x+3=\frac{x+10}{5}

0000225 Do testu

V triede je 28 žiakov. Šesť žiakov nechodí na žiaden krúžok. 10 žiakov chodí na futbal a 20 na angličtinu. Koľko žiakov chodí len na futbal? Koľko len na angličtinu? Koľko žiakov navštevuje dva krúžky?

0000224 Do testu

Mama s otcom zarábajú spolu mesačne 1470€. Mama zarába o štvrtinu menej ako otec. Koľko zarába každý z nich?

0000223 Do testu

Škola  kúpila 50 lôpt (futbalové a basketbalové). Basketbalových lôpt bolo o 14 menej ako futbalových. Koľko ktorých lôpt škola kúpila?

0000222 Do testu

Trojnásobok neznámeho čísla zväčšeného o päť je sedem. Aké je neznáme číslo?