Hlavná stránka Príklady Katalóg videí Doučovanie Vyhľadávanie Kontakt
 
Registrácia

Skupiny príkladov
  Názov skupiny  
  Základná škola
  Stredná škola
  Vysoká škola
  Testovanie 5
  Testovanie 9
Zostav písomku Vynuluj písomku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
0000449 Do testu

O ktorej hodine vyšli autá z 2 miest X a Y, ktoré sú vzdialené 320km, ak sa stretli o 14:45 vo vzdialenosti 140km od mesta X a ak obidve autá išli rýchlosťou 

0000448 Do testu

Motorka idúca priemernou rýchlosťou  vyšla z Brna po diaľnici o 09:00. O 20 minút neskôr za ňou vyšlo auto priemernou rýchlosťou . Kedy dobehne auto motorku a ako ďaleko od Brna to bude?

0000447 Do testu

Turisti prešli prvý deň štvrtinu cesty, druhý deň pätinu cesty, tretí deňprešli 2 šestiny cesty a posledný deň prešli 13 km. Aká dlhá bola cesta?

0000446 Do testu

Skupina troch dievčat vyhrala v prírodovednej súťaži 30€. Kamila Magda a Zuzka si výhru rozdelili podľa svojich výkonov v pomere 3:4:5 . Ktorá ma koľko eur?

0000445 Do testu

Vypočítaj rovnicu a urob skúšku správnosti: 

\frac{7y - 1}{3}+\frac{5+3y}{2}=5y+6 

0000444 Do testu

Vypočítaj rovnicu a urob skúšku správnosti: (z-3).(z+2)-(z+2).(z-4)=7

0000443 Do testu

Aká je pravdepodobnosť, že pri  hode dvomi hracími kockami padne súčet väčší  ako  9?

0000442 Do testu

Kopula hvezdárne má tvar polgule s priemerom d=8m. Vypočítajte cenu za natretie jej povrchu, ak natretie 1m2 stojí 0,5€.

0000441 Do testu

Otec pozbiera jahody sám za 6 hodín, syn za 9 hodín. Ako dlho im to bude trvať spolu, ak otec príde synovi na pomoc po troch hodinách?

0000440 V teste

Z chaty vyšla prvá skupina turistov o 10:00 rýchlosťou 8 km/h. Druhá vyšla za nimi o tridsať minút neskôr, rýchlosťou 12 km/h. Za aký 

   čas a koľko km od chaty doženie prvú skupinu?

0000439 Do testu

Rieš rovnicu:

\left ( 5x-4 \right )^{2}-\left ( 5-3x \right )^{2}=\left ( 3-4x \right )^{2}

0000438 Do testu

Riešte rovnicu:

\frac{5x+1}{6}-\frac{7x-3}{8}=1-\frac{3x-1}{4}

 

0000437 Do testu

Janko používa na internete svoje meno, ktoré vytvoril z písmen svojho mena. koľko najviac pokusov potrebuješ na jeho uhádnutie, ak vieš , že sa začína písmenom A?

0000436 Do testu

Narysuj lichobežník pre ktorý platí: a=9 cm, b=5cm, e=6cm, d=4cm.

0000435 Do testu

Vypočítaj aritmetický priemer čísel 14;3;8;7 .

0000434 Do testu

Na štart šprintu sa postaví 6 pretekárov. Koľkými spôsobmi možno obsadiť prvé tri miesta?

0000433 Do testu

Obdlžníkový záhon má obvod 5,8m a dĺžku jednej strany 80 cm. Aký je jeho obsah v m2? Aká je dĺžka jeho jednej strany?

0000432 Do testu

Zostroj trojuholník ak sú dané nasledovné hodnoty strana c=6 cm, a=5cm, b=4cm.

0000431 Do testu

Vypočítaj:

  1.      3,72 . 100=
  2.      15,027 - 14,927=
  3.      12,3 : 0,4=
  4.      1001,01 + 1010,10=
0000430 Do testu

V trojuholníku poznáme dva vnútorné uhly o veľkosti 36 a 75 stupňov. Vypočítaj, koľko meria tretí vnútorný uhol.