Hlavná stránka Príklady Katalóg videí Doučovanie Vyhľadávanie Kontakt
 
Registrácia

Skupiny príkladov
  Názov skupiny  
  Základná škola
  Stredná škola
  Vysoká škola
  Testovanie 5
  Testovanie 9
Zostav písomku Vynuluj písomku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
0000437 Do testu

Janko používa na internete svoje meno, ktoré vytvoril z písmen svojho mena. koľko najviac pokusov potrebuješ na jeho uhádnutie, ak vieš , že sa začína písmenom A?

0000436 Do testu

Narysuj lichobežník pre ktorý platí: a=9 cm, b=5cm, e=6cm, d=4cm.

0000435 Do testu

Vypočítaj aritmetický priemer čísel 14;3;8;7 .

0000434 Do testu

Na štart šprintu sa postaví 6 pretekárov. Koľkými spôsobmi možno obsadiť prvé tri miesta?

0000433 Do testu

Obdlžníkový záhon má obvod 5,8m a dĺžku jednej strany 80 cm. Aký je jeho obsah v m2? Aká je dĺžka jeho jednej strany?

0000432 Do testu

Zostroj trojuholník ak sú dané nasledovné hodnoty strana c=6 cm, a=5cm, b=4cm.

0000431 Do testu

Vypočítaj:

 1.      3,72 . 100=
 2.      15,027 - 14,927=
 3.      12,3 : 0,4=
 4.      1001,01 + 1010,10=
0000430 Do testu

V trojuholníku poznáme dva vnútorné uhly o veľkosti 36 a 75 stupňov. Vypočítaj, koľko meria tretí vnútorný uhol.

0000429 Do testu

Nájdi všetky delitele čísla 56.

0000428 Do testu

Do zlosovania sme umiestnili 4 červené, 5 zelených a 6 žltých guličiek. Aká je pravdepodobnosť, že pri prvom ťahu vytiahneme žltú guličku?

0000427 Do testu

Bazén má rozmery 120 cm hĺbka, šírka 3m, dĺžka 5m. Koľko m3 vody treba na naplnenie bazéna do výšky vody  90cm?

0000426 Do testu

Narysuj kružnicu k(S;3 cm) a bod M , ktorý je od S vzdialený 8,5cm. Použitím Talesovej kružnice narysuj dotyčnice ku kružnici k prechádzajúce bodom M.

0000425 Do testu
 1. Zjednoduš: (5m-2n+4)-(4n-m)+(8-3m+4n)=
 2. Vypočítaj hodnotu výrazu 3.x+4 pre hodnotu x=-5
 3. Zaskresli s súradnicovom systéme bod \left [ -1;1 \right ]
0000424 Do testu

Vypočítaj obsah kosodĺžnika, ak jeho strana le dlhá 14,5 cm a jeho výška je 3 cm?

0000423 Do testu

Vypočítaj:

 1. (-5)+2.(-6)-(-3)=
 2. nájdi opačné číslo k číslu - 1,23
 3. 2\tfrac{2}{3}-\left ( \frac{5}{7} \right )=
 4. Aké číslo si myslým? Keď k nemu pripočítam 28 dostanem 16?
0000422 Do testu

Jedno číslo školského časopisu stojí 1,25 eura. Stačila Zuzke 20 eurovka na zaplatenie predplatného na celý školský rok, ktorý trvá 10 mesiacov. Ak áno, koľko eur jej vydala pani učiteľka naspäť?

0000421 Do testu

Rozdiel čísel 132,56 a 28,01 vynásobte 100 a tento súčin vydeľte číslom 0,3.

0000420 Do testu

Z každých 100 l mlieka sa vyrobí 3,8 kg masla. Koľko kilogramov masla sa vyrobí z 1 litra mlieka?

0000419 Do testu

Koľko krokov dĺžky 0,72 cm urobí Milan na trase 1000cm?

0000418 Do testu

V obchode, ktorý skrachoval stál pôvodne istý tovar 8,9 eur. Najskôr zlacnel o 1,9. Neskôr zlacnel ešte raz o 1,9. Za akú cenu ho predávali napokon?