Hlavná stránka Príklady Katalóg videí Doučovanie Vyhľadávanie Kontakt
 
Registrácia

Skupiny príkladov
  Názov skupiny  
  Základná škola
  Stredná škola
  Vysoká škola
  Testovanie 5
  Testovanie 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
0000377 Do testu

Koľko litrový je jeden pohár, ak zo sedemlitrovej nádoby nabrali 28 pohárov malinovky?

0000376 Do testu

Horský nosič vyniesol na chatu prvý deň 85,6 kg tovaru, druhý deň 93,7 kg tovaru. Koľko by musel vyniesť tretí deň, ak chcel splniť limit, ktorý bol 250 kg?

0000375 Do testu

Tono zaplatil v obchode za nákup 94,50 eur. Jožo platil o 18,70 eur viac. Koľko zaplatili spolu?

0000374 Do testu

Vypočítaj:
a) ( 75 + 38,16 + 50,1 ) : 0,3 =
b) ( 114,6 + 209,7 - 0,06) : 0,04 =
c) ( 1 243,8 – 405,05 + 328,982) : 2,7 =
d) (1 243,8 – 405,95 + 328,982) : 2,7=

0000373 Do testu

Vydeľ a urob skúšku:
a) 8,19 : 0,08 =
b) 41,3 : 0,006 =
c) 987,3 : 1,2 =
d) 65,702 : 0,15 =

0000372 Do testu

Vydeľ a zisti, či má číslo periódu.
a) 273 : 5 =
b) 43 : 7 =
c) 81 : 6 =
d) 837 : 4 =

0000371 Do testu

Vydeľ na dve desatinné miesta a urob skúšku.
a) 7:15 =
b) 6:24 =
c) 3:11=
d) 4:65 =
e) 2:8 =
f) 8:41 =
g) 14:18 =
h) 16:35 =
i) 19:54 =
j) 24:37 =
k) 65:84 =
l) 17:27 =

0000370 Do testu

Vynásob:
a) 3,2 . 8,98 =
b) 6,35 . 75,4 =
c) 7,5 . 8,27 =
d) 0,3 . 5,13 =
e) 4,876 . 78,6=
f) 8,654 . 5,67=
g) 5,765 . 6,76=
h) 45,67 . 98,8=
i) 9,54 . 3,7 =
j) 24,6 . 5,3 =
k) 0,74 . 8,5=
l) 36,4 . 2,58=

0000369 Do testu

Vynásob:
a) 98,54 . 37 =
b) 63,25 . 88 =
c) 2,546 . 44 =
d) 1,245 . 82 =
e) 3,658 . 98 =
f) 2,36 . 25 =
g) 2,145 . 39 =
h) 0,3 . 19 =
i) 3,25 . 898 =
j) 7,654 . 18 =
k) 9,3 . 84 =
l) 83, 2 . 60 =

0000368 Do testu

Vypočítaj:
a) 10,2 : 10 =
b) 132,5 : 10 =
c) 21,4 : 10 =
d) 15,48 : 10 =
e) 0,06 : 10 =
f) 6,07 : 100 =
g) 624,3 : 100 =
h) 6,1 : 100 =
i) 9 : 100 =

0000367 Do testu

Doplň správne číslo:
a) 100 . _____ = 849
b) _____ . 0,21 = 2,1
c) 4,65 . ____ = 465
d) 10 . _____ = 122,5
e) 3,4 . _____ = 340
f) 1000 . ____ = 80
g) 100 . _____ = 9
h) 54 . _____ = 5400
i) 2,88 . _____ = 28,8

0000366 Do testu

Vynásob:
2,569 . 100 =
2,5 . 100 =
9,55 . 100 =
5,48 . 100 =
0,3 . 10 =
0,55 . 10 =
8,59 . 1000 =
0,32 . 1000 =

0000365 Do testu

Aké čísla sa skrývajú pod písmenami? Ak všetko vypočítaš písmenká odpovedajúce jednotlivým hodnotám dosaď do tajničiek?
a) 3,567 + M = 9,1
b) 12,07 + A = 14,7
c) O + 3457,23 = 3500,1
d) Z + 23,891 = 67,08
e) 43,006 – C = 45 – 17,06
f) E -0,56 = 5,6 – 0,056
g) 1234,567 = 12345,67 – U
h) 0,067 + B = 0,103
i) 650,43 – I = 456,73108

0000364 Do testu

Pre každé číslo urči, koľko chýba k najbližšiemu celému číslu.
a) 6,18 - _________
c) 13,72 - _________
e) 0,49 - ________
b) 38, 51 - ________
d) 182,09 - ________
f) 47,5 - ________

0000363 Do testu

Vypočítaj:
a) 632,8 – 29,6 – 33,1 =
b) 715,6 – 12,9 – 42,8 =
c) 820, 9 – 31,3 – 54,5 =
d) 914,3 – 77,4 -20,5 =
e) 954,87 – 6,23 – 54,9 =
f) 718, 35 – 9,8 - 64,27 =
g) 658,3- 212,4 – 54,9 =
h) 219,35 – 42,54 – 38,62 =
i) 1 615,33 – 25,214 – 3,8 =

0000362 Do testu

Vypočítaj:
a) 0,12 + (0,501 + 3,28) =
b) 3,7 + 5,78 + 16 + 2,68 + 15,04 =
c) 56,2 + (170 + 45,31) =
d) (204,3 + 77,21) + (33,85 + 4,832) =
e) (127,4 + 8,25) + 6,008 =
f) 6,397 + 12,5 + 9,63 + 58 =
g) 5,36 + 7,89 + 580 + 236 +0,028 =
h) 15 +12,369 + 0,45 + 780 =

0000361 Do testu

Nájdi dve čísla, ktoré môžeme dosadiť do nerovnice.
a) 7,2 ˂ x ˂ 7,9
b) 50,9 ˂ x ˂ 51
c) 328,44˂ x ˂ 329, 45
d) 6 381, 53 ˂ x ˂ 6 381, 535

0000360 Do testu

Z troch znakov zakrúžkuj vždy iba ten správny.
a) 4,26 > = < 8,07
b) 1,29 > = < 4,5
c) 0,9 > = < 0,900
d) 10,16 > = < 10,61
e) 0,92 > = < 0,9
f) 2,5 > = < 2,05
g) 5,704 > = < 5,74
h) 1,016 > = < 1,061
i) 6,08 > = < 6,080

0000359 Do testu

Doplň číslice tak, aby zápisy boli správne.
a) 2,893 < 2,8__6
b) 64,__8 > 64,78
c) 14,5 >14, __
d) 4,2 ˂ __, 29
e) 3,5__4 > 3,5__3
f) 23,05 = 2__, __5
g) 18, 9 = 18, 9__
h) 0, 2 > __, 107
i) __8, 4 > 19,89
j) __, __7 > 19,01

0000358 Do testu

Načrtni číselnú os a vyrieš nasledujúce úlohy.
a) Nájdi na číselnej osi všetky čísla, ktoré sú od čísla 10,5 vzdialené o 0,9.
b) Od ktorých čísel je číslo 21,3 rovnako ďaleko, ako sú od seba vzdialené čísla 5,1 a 8,1?
c) Koľko prirodzených čísel leží medzi číslami 2,1 a 5,8?

0000357 Do testu

Jedného slnečného dňa sa Janko rozhodol, že navštívi svoju babku. Cesta k babke nie je taká hocijaká prechádzka. Vzdialenosť medzi Jankovým a babkiným domom je rovných 10 km. Prejsť 10 km nie je žiadna hračka, preto si Janko cestou urobil niekoľko zastávok. Odpočinul si na 250 m, 2 000 m, 3,5 km, 5 750 m, 700 000 cm, 8 250 m a 9 km. Znázorni tieto zastávky na číselnej osi.

0000356 Do testu

Vyznač na číselnej osi čísla.
A = 0,2
B = 3,8
C = 2,5
D = 6,0
E = 5,4
F = 2,8
G = 0,9
H = 4,7

0000355 Do testu

Napíš číslo, ktoré má na mieste desiatok dvojku, na mieste jednotiek číslicu dvakrát väčšiu ako na mieste desiatok, na mieste desatín má číslicu o 2 väčšiu ako číslice na mieste desiatok a jednotiek spolu a na mieste stotín má najväčšiu číslicu deliteľnú dvomi.

0000354 Do testu

a) V čísle 82, 019 je číslica 9 na mieste ___________________
b) V čísle 1, 237 je číslica 3 na mieste ____________________
c) V čísle 76, 012 je číslica 6 na mieste ___________________
d) V čísle 12, 278 924 je číslica 4 na mieste ________________
e) V čísle 671, 095 je číslica 0 na mieste ___________________

0000353 Do testu

a) V čísle 4, 209 je na mieste stotín číslica: ____
b) V čísle 10, 812 je na mieste desatín číslica: ___
c) V čísle 7, 651 043 je na mieste desaťtisícin číslica: ___
d) V čísle 4, 216 je na mieste stotín číslica: _____
e) V čísle 91, 894 53 je na mieste tisícin číslica: _____

0000352 Do testu

Číslo zapíš v rozvinutom desatinnom zápise:
a) 34,405
b) 200,09
c) 5,789
d) 0,00328
e) 12,08
f) 781,298 6

0000351 Do testu

Zapíš ako desatinné číslo:
a) 3 .100 + 2. 10 + 7 . 1 + 8 . 0,1 + 4 . 0,001=
b) 1 . 100 + 3 . 1 + 6 . 0,1 + 8 . 0,01 =
c) 9 . 10000 + 6 . 10 + 2 . 1+ 3 .0,001 =

0000350 Do testu

Je dané číslo 452,056:
a) Napíš dané číslo slovom: _____________________________________________________
b) Uveď, na akom mieste stojí číslica 2:___________________________________________
c) Uveď, na akom mieste stojí číslica 0:____________________________________________
d) Aká číslica sa nachádza na mieste stoviek? _______________________________________
e) Na akom mieste stojí najväčšia číslica v tomto čísle? _______________________________

0000349 Do testu

Vyber nepravdivé tvrdenia.
a) Dvanásť celých dvadsaťpäť desaťtisícin sa píše 12, 0025.
b) Dvanásť celých tridsaťdeväť stotín sa píše 12, 039.
c) Štrnásť celých sedemdesiatdva stotisícin sa píše 14, 007 2.
d) Jedenásť celých dve tisíciny sa píše 11, 002.
e) Stotridsať celých nula desatín sa píše 130,00.
f) Tri celé sedemstopäťdesiatdva tisícin sa píše 30, 752.
g) Šesťdesiattri desaťtisícin sa píše 0, 063.
h) Tri stotisíciny sa píše 0, 000 03

0000348 Do testu

Napíš desatinné číslo, ktoré má:
a) na mieste tisícin 8, na mieste desiatok 5, na mieste stoviek 4, na mieste stotín 2, na mieste desatín 0 a na mieste jednotiek 9 : ____________________
b) na mieste tisícin 8, na mieste desiatok 5, na mieste stoviek 4, na mieste stotín 2, na mieste desatín 0 a na mieste jednotiek 9 : ________________________
c) na mieste jednotiek 5, na mieste desatín 0, na mieste desiatok 3 a na mieste stotín 7. ______________

0000347 Do testu

Napíš číslo, ktoré má:
a) 4 desiatky, 7 jednotiek, 2 desatiny, 6 stotín :
b) 8 desiatok, 1 jednotku, 2 desatiny, 7stotín :
c) 5 desiatok, 7 tisícin, 8 tisícok a 4 stotiny:
d) 9 tisícok, 5 desatín, 6 jednotiek, 8 stotín:
e) 3 desiatky, 6 jednotiek, 0 desatín, 8 stotín a 7 tisícin:
f) 6 desiatok, 5 desaťtisícin, 2 jednotky, 7 stotín, 4 desatiny, 3 tisíciny

0000346 Do testu

Napíš desatinné čísla
a) osemdesiatjeden celých sedem stotín
b) sto celých štyridsaťdva tisícin
c) jedna celá šesť tisícin
d) dvadsať celých päť tisícin
e) nula celých štyridsaťdva stotín
f) tisícsedem celých tri stotiny
g) dvadsaťpäť celých sedem desatín
h) štyri celé sedemsto stotisícin
i) dvanásť celých päť stotín
j) tri celé dve desatiny
k) nula celých dvadsaťosem desaťtisícin
l) trinásť tisícin
m) šesť celých sedemnásť stotín
n) dvadsaťdeväť celých štyri stotiny

0000345 Do testu

Po koľko eur sa musíme zložiť v práci 5 kolegovia, ak si chceme objednať tri syrové pizze v akcii za celkovú sumu 8,25 eur?

0000344 Do testu

Koľko stál pôvodne LCD televízor, ak po Vianociach zlacnel hneď dvakrát? Najprv o 10,25, potom o 12,6 a nová cena bola 445 eur.

0000343 Do testu

Mama poslala Zdena na nákup ovocia, dala mu 10 eurovú bankovku. Zvyšok z nákupu mu mal ostať ako vreckové. Koľko peňazí získal Zdeno po zaplatení všetkých položiek? Kupoval banány za 1,09; jablká za 0,89; melón za 3,58; broskyne za 1,99 a hrozno za 1,5.

0000342 Do testu

Škola nakúpila do súťaže ceny: štyri knihy po 10,26, tri kalkulačky po 12,5 a dve tenisové rakety po 24,89. Koľko peňazí minula na súťaž?

0000341 Do testu

Juraj sa balil na výlet. Zistil, že nemá potraviny a odišiel si ich nakúpiť. V košíku mal 2 horalky po 0,29; 3 džúsiky po 0,33 a 1 bagetu po 1,9. Koľko platil pri pokladni?

0000340 Do testu

Lenka išla na nákup vianočných darčekov, mala nasporené 50 eur. Kúpila darčeky pre mamu za 14,3 eur, otca za 12,9 eur a sestru za 15,89 eur. Koľko peňazí jej zostalo?

0000339 Do testu

Ivan a Vlado sa dohodli, že si na spoločnú narodeninovú párty kúpia darčeky do 15 eur. Obaja nakupovali v športových potrebách. Ivanovi vydali 2,36 a Vladovi 2,3. Kto z nich mal drahší nákup?

0000338 Do testu

Katka si v obchodnom centre vybrala v januári jeden pekný svetrík. Nemala však dostatok peňazí a nemohla si ho kúpiť okamžite. Čakala, kým si nedošetrí peniaze, ešte jeden mesiac. Dovtedy svetrík zlacnel o 2,96 eur a kúpila si ho napokon za 13,52. Aká bola pôvodná cena svetríka?

0000337 Do testu

Pán Novák dochádza každý pracovný deň do práce a z práce autobusom. Za cestu neplatí v hotovosti, ale dopravnou kartou. Za jednu cestu sa mu z karty odpočíta 78 centov. Pred prvou jazdou v pondelok ráno mal na karte kredit 5 eur a 20 centov. Na koľko jázd mu vydrží kredit ?

0000336 Do testu

Do mesta prišli kolotoče a aj Andrej by sa išiel rád povoziť.
Otec mu dal 4 eurá. Andrej ich chcel čo najlepšie minúť a tak si pozrel, koľko stoja jazdy na kolotočoch :
1. KOLOTOČ – jazda 40 centov
2. KOLOTOČ – jazda 65 centov
3. KOLOTOČ – jazda 70 centov
Andrej striedal kolotoče stále dookola, pokiaľ mal peniaze.
Koľkokrát sa odviezol na každom kolotoči ?
Koľko centov by mu chýbalo, ak by sa chcel na každom kolotoči odviezť aspoň 4-krát ?

0000335 Do testu

Mama povedala Petrovi, že za každú jednotku z matematiky dostane 50 centov, za dvojku 25 centov, za trojku 10 centov.
Ale ak dostane horšiu známku, potom musí vrátiť peniaze za predchádzajúce dve jednotky.
Počas jedného mesiaca nazbieral Peter nasledujúce známky : 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 2, 1, 1, 3, 5.
Koľko si Peter „zarobil“ za celý mesiac ?

0000334 Do testu

Peter išiel na nákup do obchodu. Mama mu dala peniaze. Všetky boli mince – eurá a centy. Mal jednu mincu v hodnote 2 €, štyri mince v hodnote 1 €, päť 50 – centových mincí, sedem 20- centových mincí, šesť 10-centových mincí, deväť 5-centových mincí, osem 2-centových mincí a štyri 1-centové mince.
a) Koľko eur a koľko centov niesol Peter do obchodu ?
b) V obchode urobil nákup : kúpil 5 rožkov po 8 centov, 1 chlieb za 73 centov, 3 malinovky po 33 centov, 1 kávu za 66 centov, vajcia za 86 centov.
Koľko platil Peter za nákup ?

0000333 Do testu

Vypočítaj:
a) 300 + 60 + 7 + 0,5 + 0,04 =
b) 9 000 + 7 + 0,03 =
c) 500 + 10 + 0,4 + 0,03 =
d) 40 + 0,07 =
e) 0,9 + 0,07 + 0,06 + 0,04 =
f) 3 + 0,5 + 0,17 + 0,06 =

0000332 Do testu

Po koľko sa musíte zložiť traja priatelia, ak si kúpite spoločne:
a/ nanukovú tortu za 2,04
b/ džús za 1,26
c/ cukríky za 1,53
d/ melón za 3,84

0000331 Do testu

Koľko zaplatíš, ak kupuješ všetkého dvojnásobok?
a) horalka po 0,39€
b) tričko po 3,99€
c) nanuk po 1,07€
d) chipsy po 0,86€

0000330 Do testu

Vypočítaj tvoj zostatok zo 100 eur po zaplatení nákupu:
a) 100 – 3,55 =
b) 100 – 14,78 =
c) 100 – 5,61 – 20,99 =
d) 100 – 33,04 – 2,99 =
e) 100 – 56,35 – 0,07 =

0000329 Do testu

Sčítaj dané položky v nákupe a uveď výslednú sumu:
a) 14,55 + 23,07 =
b) 9,01 + 0,99 =
c) 132,32 + 8,88 =
d) 104,07 + 3,34 + 1,5 =
e) 2,99 + 3,99 + 63,48 =

0000328 Do testu

V cukrárni ponúkali tieto zákusky: veterník za 0,66€, roládu za 0,58€, špic za 0,48€ a jahodový rez za 0,39€. Bonifác si kúpil 4 veterníky, 6 rezov a 8 špicov. Žofia si kúpila z každého druhu po 3 zákusky. Koľko zaplatil Bonifác a koľko Žofia? Koľko zaplatili spolu?

0000327 Do testu

Janko kúpil pizzu so 6 kúskami po 0,45€ a dve kofoly po 1,25€. Koľko zaplatil za celý nákup?

0000326 Do testu

Mirko si kúpil v papiernictve potreby do školy za 12,6€ a v predajni potravín desiatu za 3,74€. Koľko € mal pred nákupom, ak mu v peňaženke zostalo 11,70€?

0000325 Do testu

Otec kúpil na narodeniny svojim deťom knihy. Zdenke kúpil knihu za 24,60€ a Milošovi kúpil knihu o 6,70€ drahšiu. Koľko € zaplatil otec za obe knihy?

0000324 Do testu

Vypočítaj, koľko kto zaplatil za školské potreby, ak pero stálo 0,40 €, zošit A5 stál 0,55 €, ceruzka 0,20 €, guma 0,30 €, pravítko 0,70 €

a) Adam si kúpil 3 zošity, ceruzku a gumu
b)Peťo si kúpil pero, ceruzku, gumu a 2 zošity
c)Tomáš si kúpil 5 zošitov
d)Danka si kúpila pravítko, 2 perá a 4 zošity
e)Lenka si kúpila z každého tovaru po 2 kusy
f) Zuzka si kúpila pravítko, 2 ceruzky a 1 zošit

0000323 Do testu

Zapíš desatinným číslom:

a) 4 € 50 centov
b) 23€ 75 centov
c) 206€ 20 centov
d) 6 € 40 centov
e) 15 € 80 centov
f) 49€ 100 centov
g) 4€ 52 centov
h) 49€ 105 centov
i) 78€ 23 centov
j) 12€ 436 centov

0000322 Do testu

Zapíš v eurách :

1. 2 centy - ______,
2. 17 centov - ______,
3. 62 centov - ______,
4. 99 centov- ______

0000321 Do testu

Porovnaj teploty:
1. 37,5° ___ 35,7°C
2. 39,0°C ___ 39°
3. 38,9° ____ 39,1°C

0000320 Do testu

Vyznač na stupnici teplomera tieto teploty:27, 6°C ; 20,3°C ; 24,1°; 26,5°; 22,4°C; 19,9°C

0000319 Do testu

Zostrojte trojuholník ABC podľa predpisu a napíšte zadanie úlohy.

1)AB; \left | AB \right | = 5 cm
2) \overrightarrow{AX}; \left | \measuredangle BAX \right |=\alpha =75^{0}

3)  k; k(A; 4 cm)
4) 
C;C\in k\cap \overrightarrow{AX}
5)trojuholník ABC (sus)

0000318 Do testu

Zostrojte trojuholník ABC, ak  a = b =  4 cm, c = 5 cm podľa návodu :
 

1. AB;  |AB|  = 5 cm

     2. k1;  k1(A; 4 cm)

     3. k2;  k2(B; 4 cm)

     4. C;C\in k_{1}\cap k_{2}

        5. trojuholník ABC (sss)

0000317 Do testu

Pozemok má tvar pravouhlého lichobežníka s rozmermi a = 240 m, c = 110 m, d = 160 m (kolmé rameno). Vypočítajte jeho plošnú výmeru.

0000316 Do testu

Podlaha kuchyne s obývacou izbou má rozmery 8,9 m a 7,5 m. Koľko m2 podlahovej krytiny potrebuje rodina kúpiť, ak na každých 10 m2 musí kúpiť o 1 m2 krytiny naviac.

0000315 Do testu

Kvetinový záhon má tvar rovnostranného trojuholníka s dĺžkou strany 2,5 m. Mama vysádza po jeho obvode ruže. Koľko kríkov ruží mama potrebuje, keď kríky vysádza v rovnakej vzdialenosti 50 cm od seba?

0000314 Do testu

Kvôli výstavbe diaľnice bol vyrúbaný pás lesa dlhý 3,4 km a široký 25 m. Koľko hektárov lesa by sa ušetrilo. Keby diaľnica viedla mimo lesa?

0000313 Do testu

Narysuj rovnoramenný lichobežník ABDC, ak a = 6cm, v = 5 cm, β = 60°. (náčrt, postup, konštrukcia)

0000312 Do testu

Slnečnicové pole tvaru lichobežníka sa nachádza medzi dvoma rovnobežnými cestami, ktoré sú od seba vzdialené 230 m. Dĺžky rovnobežných strán poľa sú 255 m a 274 m. Koľko ton slnečnice sa približne urodí na tomto poli, ak je hektárový výnos 2,25 tony?

0000311 Do testu

Záhrada pri škole má tvar trojuholníka, ktorého najdlhšia strana je 65 m a výška  prislúchajúca k tejto strane je 280 dm dlhá. Aká je rozloha záhrady?

0000310 Do testu

Zostroj rovnobežník ABCD, ak je dané: a = 5 cm; b = 3 cm; e = 70 mm. (rozbor, náčrt, postup, konštrukcia, skúška).

0000309 Do testu

Vypočítaj veľkosti zvyšných vnútorných a vonkajších uhlov trojuholníka ABC, keď poznáš: β=64°40´, α´=95°30´. Urč typ trojuholníka podľa veľkosti uhlov.

0000308 Do testu

Lesná škôlka má tvar rovnobežníka s dĺžkami strán 106 m a 86 m. Výška prislúchajúca k dlhej strane je 67 m. Aká je výmera ?

0000307 Do testu

Obvod rovnobežníka je 152 mm a strana a je dlhá 45 mm. Aká je strana b?

0000306 Do testu

Vypočítajte obsah a obvod trojuholníka v metroch,  ak a = 3,5 m, b = 42 dm, c = 5,2 m a vb = 200cm. (pozor na jednotky)

0000305 Do testu

Vypočítajte obvod a obsah lichobežníka, ak a = 10 cm, b = 7 cm, c = 1,8 cm, d = 6 cm, v = 5 cm.(vzorec, dosadenie, výpočet).

0000304 Do testu

Koľko pletiva treba na pozemok tvaru trojuholníka s rozmermi: 16,5 m; 200 dm a 14 000 mm?  Koľko takýchto pozemkov môžeme oplotiť, ak máme 500 m pletiva?

0000303 Do testu

Koľko stromov je vysadených v parku tvaru lichobežníka so základňami 35,7 m; 13,3 m a výškou 19 m, ak jeden strom potrebuje 9 m2 ?

0000302 Do testu

Koľko dlaždíc treba na vydláždenie chodníka tvaru rovnobežníka, ktorý je 14 metrov dlhý a 80cm široký ? Jedna dlaždica má obsah 4 dm2. Koľko stojí vydláždenie chodníka, ak 1 dlaždica má cenu 3,80€?

0000301 Do testu

Záhon tvaru trojuholníka má stranu 387 cm a výšku na túto stranu 290 cm. Koľko priesad doňho môžeme vysadiť, ak jedna priesada potrebuje 700 cm2 pôdy?

0000300 Do testu

Koľko € stojí pletivo potrebné na oplotenie pozemku tvaru kosoštvorca so stranou 0,032 km a výškou na túto stranu 17 m, ak 1m pletiva má cenu 5,40€?  Koľko stĺpikov potrebujeme na oplotenie, ak stĺpik má byť každých 9 metrov?

0000299 Do testu

Obsah lichobežníka je 51,35 cm2. Vypočítajte jeho výšku, ak a=9,2cm a c=6,5cm.

0000298 Do testu

Vypočítajte  obsah lichobežníka ABCD so základňami AB a CD, ak má výšku v = 3cm., ak a = 1,2 dm a c = 60 mm.