Hlavná stránka Príklady Katalóg videí Doučovanie Vyhľadávanie Kontakt
 
Registrácia

Skupiny príkladov
  Názov skupiny  
  Základná škola
  Stredná škola
  Vysoká škola
  Testovanie 5
  Testovanie 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
0000467 Do testu

Zostrojte trojuholník PQR ak je dané: |QR| = 4,5 cm, |PR| = 6,3 cm, výška na stranu PR je 3,2 cm. Urobte zápis konštrukcie a narysujte všetky možnosti.

0000466 Do testu

.V akváriu tvaru kvádra s rozmermi dna 25 cm a 30 cm je 9 litrov vody. Vypočítajte obsah plôch, ktoré sú vodou zmáčané.

0000465 Do testu

Dve motorové kosačky by pokosili futbalové ihrisko za 8 hodín. Za aký čas by pokosilo toto ihrisko 5 kosačiek s takým istým výkonom.

0000464 Do testu

Tieň stromu je dlhý 20 metrov. Tieň 150 centimetrov dlhej tyče meria v tom istom okamihu 100 centimetrov. Koľko metrov meria strom?

0000463 Do testu

Auto zlacnelo o 2706 €, čo je 30% jeho pôvodnej ceny. Koľko € stálo pred zlacnením?

0000462 Do testu

Ktoré najmenšie celé číslo je riešením nerovnice 8(0,6 – y) < 24,2 – 7y?

0000461 Do testu

Vyriešte rovnicu urobte skúšku: 2 ( 3x – 1 ) + 7 = 7x + 2

0000460 Do testu

Teleso na obrázku je postavené zo 7 rovnakých kociek s hranou dĺžky 2 cm. Vypočítajte povrch tohto telesa.

0000459 Do testu

Dĺžky strán trojuholníka sú v pomere 3:5:7. Najkratšia strana má dĺžku 4,5 cm. Koľko cm meria najdlhšia strana?

0000458 Do testu

V mise bolo spolu 100 sliviek. Igor si z misy zobral 2 slivky a Viera si zobrala \frac{4}{7}zo zvyšku. Koľko sliviek zostalo nakoniec v mise?

0000457 Do testu

Vypočítajte súčet čísel 28 a 22 vynásobený ich rozdielom.

0000456 Do testu

Daný je výraz: 1 – [ 6a – (3a – 5b) – 15b + 1]. Zjednodušte ho.

0000455 Do testu

Vypočítajte a výsledok vyjadrite v základnom tvare \left ( 3\frac{1}{4}-2\frac{1}{6} \right )-\frac{6}{5}.\left ( \frac{3}{4}-\frac{1}{3} \right )=

0000454 Do testu

Auto prešlo cestu z M do K dlhú 360 km. Na spiatočnej ceste z K do M šofér zvýšil rýchlosť o 1/3 pôvodnej rýchlosti, preto mu cesta späť trvala o 1 hodinu a 15 minút kratšie. Aká bola pôvodná rýchlosť auta?

0000453 Do testu

Dvaja turisti vyjdú o 7:00 hodine proti sebe z miest A a B. Prvý ide z miesta A a prejde za hodinu 5 km, druhý z miesta B prejde za hodinu 6 km. Miesta sú vzdialené 38,5 km. Kedy a v akej vzdialenosti od A sa stretnú ?

0000452 Do testu

Okolo bazénu tvaru pravidelného šesťuholníka má byť vybetónovaný 140 cm široký chodník. Vonkajší obvod chodníka má tiež tvar pravidelného šesťuholníka so stranou 7,6 m. Koľko ton cementu treba na chodník, keď na 1 m2 treba 40 kg cementu?

0000451 Do testu

Ktoré dve za sebou idúce prirodzené čísla majú tú vlastnosť, že rozdiel ich druhých mocnín sa rovná 15?

0000450 Do testu

Sud s naftou má hmotnoť 253 kg. Keď z neho odliali 43% nafty , vážil 159 kg. Akú hmotnosť má prázdny sud?

0000449 Do testu

O ktorej hodine vyšli autá z 2 miest X a Y, ktoré sú vzdialené 320km, ak sa stretli o 14:45 vo vzdialenosti 140km od mesta X a ak obidve autá išli rýchlosťou 

0000448 Do testu

Motorka idúca priemernou rýchlosťou  vyšla z Brna po diaľnici o 09:00. O 20 minút neskôr za ňou vyšlo auto priemernou rýchlosťou . Kedy dobehne auto motorku a ako ďaleko od Brna to bude?

0000447 Do testu

Turisti prešli prvý deň štvrtinu cesty, druhý deň pätinu cesty, tretí deňprešli 2 šestiny cesty a posledný deň prešli 13 km. Aká dlhá bola cesta?

0000446 Do testu

Skupina troch dievčat vyhrala v prírodovednej súťaži 30€. Kamila Magda a Zuzka si výhru rozdelili podľa svojich výkonov v pomere 3:4:5 . Ktorá ma koľko eur?

0000445 Do testu

Vypočítaj rovnicu a urob skúšku správnosti: 

\frac{7y - 1}{3}+\frac{5+3y}{2}=5y+6 

0000444 Do testu

Vypočítaj rovnicu a urob skúšku správnosti: (z-3).(z+2)-(z+2).(z-4)=7

0000443 Do testu

Aká je pravdepodobnosť, že pri  hode dvomi hracími kockami padne súčet väčší  ako  9?

0000442 Do testu

Kopula hvezdárne má tvar polgule s priemerom d=8m. Vypočítajte cenu za natretie jej povrchu, ak natretie 1m2 stojí 0,5€.

0000441 Do testu

Otec pozbiera jahody sám za 6 hodín, syn za 9 hodín. Ako dlho im to bude trvať spolu, ak otec príde synovi na pomoc po troch hodinách?

0000440 Do testu

Z chaty vyšla prvá skupina turistov o 10:00 rýchlosťou 8 km/h. Druhá vyšla za nimi o tridsať minút neskôr, rýchlosťou 12 km/h. Za aký 

   čas a koľko km od chaty doženie prvú skupinu?

0000439 Do testu

Rieš rovnicu:

\left ( 5x-4 \right )^{2}-\left ( 5-3x \right )^{2}=\left ( 3-4x \right )^{2}

0000438 Do testu

Riešte rovnicu:

\frac{5x+1}{6}-\frac{7x-3}{8}=1-\frac{3x-1}{4}

 

0000437 Do testu

Janko používa na internete svoje meno, ktoré vytvoril z písmen svojho mena. koľko najviac pokusov potrebuješ na jeho uhádnutie, ak vieš , že sa začína písmenom A?

0000436 Do testu

Narysuj lichobežník pre ktorý platí: a=9 cm, b=5cm, e=6cm, d=4cm.

0000435 Do testu

Vypočítaj aritmetický priemer čísel 14;3;8;7 .

0000434 Do testu

Na štart šprintu sa postaví 6 pretekárov. Koľkými spôsobmi možno obsadiť prvé tri miesta?

0000433 Do testu

Obdlžníkový záhon má obvod 5,8m a dĺžku jednej strany 80 cm. Aký je jeho obsah v m2? Aká je dĺžka jeho jednej strany?

0000432 Do testu

Zostroj trojuholník ak sú dané nasledovné hodnoty strana c=6 cm, a=5cm, b=4cm.

0000431 Do testu

Vypočítaj:

  1.      3,72 . 100=
  2.      15,027 - 14,927=
  3.      12,3 : 0,4=
  4.      1001,01 + 1010,10=
0000430 Do testu

V trojuholníku poznáme dva vnútorné uhly o veľkosti 36 a 75 stupňov. Vypočítaj, koľko meria tretí vnútorný uhol.

0000429 Do testu

Nájdi všetky delitele čísla 56.

0000428 Do testu

Do zlosovania sme umiestnili 4 červené, 5 zelených a 6 žltých guličiek. Aká je pravdepodobnosť, že pri prvom ťahu vytiahneme žltú guličku?