Hlavná stránka Príklady Katalóg videí Doučovanie Vyhľadávanie Kontakt
 
Registrácia

Skupiny príkladov
  Názov skupiny  
  Základná škola
  Stredná škola
  Vysoká škola
  Testovanie 5
  Testovanie 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
0000417 Do testu

Michal si robil sám nákup na desiatu. Kúpil si 3 rožky po 0,05 eur a 1 croissant po 0,54 eur. Koľko zaplatil za drobný nákup?

0000416 Do testu

Namiesto plánovanej dennej výroby kobercov 978,525 metrov vyrobili o 89,74 viac. Koľko metrov kobercov vyrobili v daný deň?

0000415 Do testu

Od ktorého čísla musíme odpočítať 12,083, aby sme dostali číslo 189,26?

0000414 Do testu

Šperkovnica je tvaru štvorbokého hranola s podstavou rovnoramenného lichobežníka so stranami a = 15 cm, b = 9 cm, c = 10 cm, v = 7,4 cm. Koľko látky treba na obtiahnutie šperkovnice, ak jej výška je 7 cm?

0000413 Do testu

Aká je výška hranola s podstavou pravouhlého  trojuholníka s odvesnami 8 cm a 10 cm a s objemom 0,098 dm3.

0000412 Do testu

Vypočítaj povrch pravidelného 5-bokého hranola s obsahom  podstavy 60 dm2, ak dĺžka hrany dolnej podstavy je 4 dm. Výška hranola je 1,3 m.

0000411 Do testu

Koľko litrov vody je v bazéne tvaru kvádra s rozmermi a= 3,6 m; b = 1,9 m a hĺbka 1,5 m, ak je naplnený len do troch štvrtín svojho objemu?

0000410 Do testu

4-boký hranol má objem 648 cm3. Lichobežník, ktorý je jeho podstavou, má rozmery a = 10 cm, c = 8 cm, v = 6 cm. Vypočítaj výšku hranola

0000409 Do testu

Vypočítaj povrch pravidelného 3-bokého hranola s hranou podstavy dĺžky 8,5 dm a príslušnou výškou 6 dm. Výška hranola je 1,4 m.

0000408 Do testu

Tyč má tvar pravidelného šesťbokého hranola s objemom 32,4 dm3. Aký je obsah podstavy, ak tyč je dlhá 350 cm? /zaokrúhli na jednotky/

0000407 Do testu

Vypočítaj koľko zaplatíme za papier na oblepenie krabičky tvaru 3-bokého hranola s podstavou pravouhlého trojuholníka, ak odvesny merajú 12cm a 1,6dm, prepona meria 200mm. Krabička je vysoká 27 cm. Za 1dm2 papiera zaplatíme 0,26€.

0000406 Do testu

Premeň:

876,3 ml .......................... litre

0,75 m3 ............................... dl

0000405 Do testu

Vypočítajte objem a povrch štvorbokého hranola vysokého 1,7 dm, ak jeho podstava je obdĺžnik s rozmermi 8cm a 13 cm.  

0000404 Do testu

Stĺp vysoký 4m má tvar hranola s podstavou kosoštvorca s hranou dlhou 80 cm   a príslušnou výškou 70 cm. Je postavený z tehál. Koľko tehál treba na jeho postavenie, ak jedna tehla má objem 1,4  dm3 ?

0000403 Do testu

Koľko metrov štvorcových polystyrénu potrebujeme na zateplenie nehnuteľnosti s rozmermi  15 x 15 m a výškou 12m?  Dom má 6 okien  s rozmermi 170 x 150 cm. Vchodové dvere majú veľkosť 250 x 170cm.

0000402 Do testu

Pilier vysoký 5m má tvar pravidelného štvorbokého hranola  s hranou dlhou 90 cm a je postavený z tehál. Koľko tehál treba na jeho postavenie, ak jedna tehla má objem 1,2  dm3 ?

0000401 Do testu

Aká je hmotnosť železnej tyče dlhej 1,2 m, ktorej prierez je lichobežník (podstava) a má rozmery a = 10 cm,    c = 8 cm, v = 6 cm. Ak vieme, že  1 m3 železa má hmotnosť 7800   kg.       

0000400 Do testu

Do knižnice kúpili 13 kníh po 19,30 €, kuchársku knihu za 12,59 € a encyklopédiu za 18,75 €. Koľko zaplatili za knihy spolu?

0000399 Do testu

Roľníkovi sa urodilo na väčšom poli 17,52 ton pšenice, na menšom 7,3 ton. O koľko ton menej pšenice zobral roľník z menšieho poľa?

0000398 Do testu

Podnikateľ sa dohodol so skupinou pracovníkov, že im za vykonanie určitej práce zaplatí 330 €. Po vykonaní práce im najprv vyplatil 124,45€, potom ešte 82,50 €. Koľko im ešte dlhuje?

0000397 Do testu

Janko mal v júni nasporených 18,20 €. Cez prázdniny si za brigádu svoje úspory zväčšil o 7,85 €. Koľko peňazí mal Janko po prázdninách?

0000396 Do testu

Obchodník mal v jednej debničke 21,35 kg jabĺk, v druhej o 9,40 kg menej. Koľko kilogramov pomarančov mal v obidvoch debničkách spolu?

0000395 Do testu

V nádrži auta bolo 35 l benzínu. Mamička spotrebovala prvý deň 18,5 litrov a druhý deň 7,1 litrov benzínu. Koľko litrov benzínu zostalo ešte v nádrži?

0000394 Do testu

V obchode mali v jednom bale 152,60 m látky. Predavačka odstrihla z tohto balu pre prvú zákazníčku 15,75 m a pre druhú zákazníčku 45m látky. Koľko metrov zostalo v bale po odstrihnutí pre obidve zákazníčky?

0000393 Do testu

Žiaci na školskom výlete išli lesom po modrej a potom ešte po žltej značke. Spolu prešli 4,55 km, z toho po modrej značke 3,09 km. Koľko kilometrov prešli turisti po žltej značke?

0000392 Do testu

V dodávkovom aute viezli 3 debny s tovarom. V jednej debne bolo 24,13 kg, v druhej 13,7 kg a v tretej bolo o 2,78 kg tovaru viac ako v druhej. Koľko kilogramov tovaru viezli v aute spolu?

0000391 Do testu

Na stavbe domu odrezali z dlhého brvna jednu časť dĺžky 3,56 m a druhú o 1,92 m dlhšiu. Akú dĺžku mali obidve odrezané časti brvna spolu?

0000390 Do testu

Jedno číslo časopisu pre modelárov stojí 1, 15 eur. Ročné predplatné za 12 čísel je 13 eur. Približne koľko ušetríš na jednom čísle pri predplatení časopisu?

0000389 Do testu

Koľko celých litrov benzínu môžeš kúpiť za 100 eur, ak jeden liter stojí 1,20 eur? Koľko peňazí ti ostane?

0000388 Do testu

Venuša sa okolo svojej osi otočí jeden raz za 243,2 dňa. Merkúr sa otočí okolo svojej osi jeden raz za 58,65 dňa. Koľkokrát rýchlejšie sa okolo svojej osi otočí Merkúr? Počítajte na dve desatinné miesta.

0000387 Do testu

Chodec prejde za hodinu približne 8,5km. Za aký čas prejde vzdialenosť 32km, ak si počas absolvovania trasy urobí dve prestávky po 30 minút? 

0000386 Do testu

Krajčírka potrebuje na ušitie sukne 1,75m látky. Koľko sukní môže ušiť, ak má 24m látky?

0000385 Do testu

Záhradník predal ovocie na trhu. Jahody predal po 1,89 eur a zarobil 51, 03 eur, hrozno predal po 2,20 eur a zarobil 94,60 eur a jablká predal po 1,30 eur a zarobil 37,70 eur. Koľko kg predal jabĺk, jahôd a hrozna? Koľko peňazí získal predajom ovocia?

0000384 Do testu

Kolárovci si kúpili 15,5m koberca. V jednej miestnosti použili 5,32m, v druhej a tretej po 4,16m a do chodby 92cm. Koľko koberca im zvýšilo?

0000383 Do testu

Matúš ide nakupovať do samoobsluhy. Má kúpiť päť litrov mlieka (po 0,78 eur), desať rožkov (po 0,6 eur), dve maslá (po 0,87eur) a štyri kilá cukru (0,94eur). Mama mu dala tri päť eurové bankovky. Koľko peňazí mu zvýšilo?

0000382 Do testu

Tomáš platil za päť zošitov 50-eurovou bankovkou. Pri platení mu vydali ešte 39,50 eur. Koľko eur stál jeden zošit?

0000381 Do testu

Diaľničná spoločnosť plánovala vybudovať 90km diaľnice. Po uplynutí jedného roka jej chýbalo vybudovať ešte 56,352km. Koľko kilometrov diaľnice vybudovala diaľničná spoločnosť priemerne každý mesiac v roku?

0000380 Do testu

Rybári plánovali na predvianočnom 15-dňovom výlove vyloviť 8,1ton vianočných kaprov. Po skončení výlovu im do splnenia plánu chýbalo 0,45ton kaprov. Koľko ton vianočných kaprov vylovili rybári priemerne každý deň?

0000379 Do testu

Alfonz dopestoval 150 melónov s priemernou hmotnosťou 2,35kg. Podarilo sa mu ich predať po 1,50€ za 1kg. Koľko utŕžil? Výsledok zaokrúhli na eura.

0000378 Do testu

Ak číslo zväčším o 0,15, dostanem číslo 0,25. Ktoré je to číslo?