Databáza príkladov Základná škola > Slovné úlohy >
1
Číslo
Zadanie
1