Databáza príkladov Základná škola > Pravdepodobnosť a štatistika >
1
Číslo
Zadanie
1