Databáza príkladov Stredná škola > Pravdepodobnosť, štatistika > Štatistika >
1
Číslo
Zadanie
1