Databáza príkladov Stredná škola > Pravdepodobnosť, štatistika > Pravdepodobnosť >
1
Číslo
Zadanie
1