Databáza príkladov Stredná škola > Funkcie > Logaritmické funkcie >
1
Číslo
Zadanie
1