Databáza príkladov Stredná škola > Funkcie > Mocninové funkcie >
1
Číslo
Zadanie
1