Databáza príkladov Stredná škola > Základy matematiky > Algebraické výrazy >
1
Číslo
Zadanie
1