Databáza príkladov Základná škola > Číselné množiny > Prirodzené čísla >
1
Číslo
Zadanie
1