Databáza príkladov Základná škola > Číselné množiny > Reálne čísla >
1
Číslo
Zadanie
1