Databáza príkladov Základná škola > Číselné množiny > Zlomky >
1
Číslo
Zadanie
1