Databáza príkladov Základná škola > Číselné množiny > Záporné čísla >
1
Číslo
Zadanie
1