Databáza príkladov Základná škola > Premena jednotiek >
1
Číslo
Zadanie
1