Databáza príkladov Základná škola > Percentá a pomery >
1
Číslo
Zadanie
1