Hlavná stránka Príklady Katalóg videí Doučovanie Vyhľadávanie Kontakt
 
Registrácia

Videokatalóg
  Názov skupiny  
  Základná škola
  Stredná škola
  Vysoká škola
  Testovanie 5
  Testovanie 9
1 2
Desatinné čísla - porovnávanie

Dátum zaradenia:2018-05-06 17:17:12
Čas trvania:00:03:01
Zlomky-zmiešané číslo

Dátum zaradenia:2018-05-06 17:09:24
Čas trvania:00:03:40
Zlomky - zobrazenie na číselnej osi

Dátum zaradenia:2018-05-06 16:26:36
Čas trvania:00:02:15
Zlomky - zložený zlomok

Dátum zaradenia:2018-05-06 16:24:01
Čas trvania:00:03:06
Zlomky - delenie

Dátum zaradenia:2018-05-05 17:14:01
Čas trvania:00:03:07
Euklidov algoritmus zistenia najväčšieho spoločného deliteľa

Dátum zaradenia:2018-05-05 17:11:43
Čas trvania:00:03:10
Zlomky - násobenie

Dátum zaradenia:2018-05-05 17:10:04
Čas trvania:00:02:22
Zlomky - sčítanie

Dátum zaradenia:2018-05-05 17:05:22
Čas trvania:00:08:56
Prirodzené čísla - delenie so zvyškom

Dátum zaradenia:2018-05-05 17:02:53
Čas trvania:00:05:52
Prirodzené čísla - násobenie

Dátum zaradenia:2018-05-05 16:58:29
Čas trvania:00:07:54
Prirodzené čísla - porovnanie

Dátum zaradenia:2018-05-02 22:11:06
Čas trvania:00:05:05
Prirodzené čísla - odčítanie

Dátum zaradenia:2018-05-02 22:08:20
Čas trvania:00:05:30
Prirodzené čísla - sčitovanie

Dátum zaradenia:2018-05-02 22:06:02
Čas trvania:00:05:44
Prirodzené čísla - číselná os

Dátum zaradenia:2018-05-02 22:04:17
Čas trvania:00:02:02
Prirodzené čísla - rozklad na rády

Dátum zaradenia:2018-05-02 22:02:17
Čas trvania:00:03:45
Prirodzené čísla - úvodný vstup

Dátum zaradenia:2018-05-02 22:00:37
Čas trvania:00:02:10
Zlomky - porovnávanie zlomkov

Dátum zaradenia:2018-05-02 21:58:55
Čas trvania:00:03:47
Zlomky - rozšírenie, násobenie jednotkou

Dátum zaradenia:2018-05-02 20:51:34
Čas trvania:00:03:37
Zlomky - úvodné video, motivácia

Dátum zaradenia:2018-05-02 20:49:35
Čas trvania:00:02:54
Ako narysovať os úsečky, alebo kde je jej stred

Dátum zaradenia:2018-05-02 20:47:08
Čas trvania:00:02:27